Obręcz miednicza


Obręcz miedniczna jest połączona z kręgosłupem. Poszczególne kości są ściśle połączone ze sobą. Kości łonowe łączy spojenie o strukturze chrzęstno-włóknistej. Jest to połączenie półścisłe. Miednica podlega dużym obciążeniom, które przenosi na kończyny dolne. Prawidłowa budowa miednicy ważna jest u kobiet, gdyż jest ona częścią dróg rodnych.