+ Pokaż spis treści

Michał Korybut-Wiśniowiecki

Michał Korybut - Wiśniowiecki
(1669-1673)


Elekcja 169 przyniosła nieoczekiwany rezultat. Królem obrany został, wyraźnie za zasługi swojego ojca , osławionego "księcia Jaremy", Michał Korybut Wiśniowiecki. Władca stary i nieudolny, nie umiał opanować walk wewnętrznych w kraju. Na dodatek Rzeczpospolita była śmiertelnie zagrożona niebezpieczeństwem tureckim. Po utracie pogranicznej twierdzy, Kamieńca Podolskiego, Polska podpisała haniebny kontrakt w Buczaczu (1672). W roku następnym, 10 listopada, Michał Korybut Wiśniowiecki kończy życie we Lwowie.