+ Pokaż spis treści

MF: Zajęcia teatralne

HAMLET I INNE NIESZCZĘŚCIA


- Zaszła pewna okoliczność, panie kolego. Zespół uważa, że powierzenie panu roli Hamleta jest faworyzowaniem jednostki.

- Jak to? To znaczy, że Hamleta zagra ktoś inny.

- Nie, oczywiście, że nie. Po całonocnym zebraniu znaleźliśmy rozwiązanie idealne. Hamleta zagra pan i jeszcze ośmioro innych aktorów i aktorek.

- To znaczy ja i ośmioro innych na zmianę?

- Nie, razem, w tym samym przedstawieniu.

- Chwileczkę, panie dyrektorze, usiłuję to sobie jakoś wyobrazić... to znaczy wchodzi pierwszy Hamlet, mówi swoje, wychodzi; wchodzi drugi, mówi, wychodzi; wchodzi trzeci...

- Nie, nie, nie, nie. Tak właśnie być nie może, bo wtedy wyłania się problem kolejności i następuje pogwałcenie równouprawnienia. Nikt nie może być ani pierwszy ani drugi ani dziewiąty, bo wszyscy muszą mieć równe szanse.


[fragment monodramu p. Piotra Skrobeckiego „Spowiedź dziecięcia przełomu tysiącleci” według opowiadań Sławomira Mrożka „Nauczyciele”, „Cierpienia młodego Werthera”, „Hamlet”, „Ósmy dzień”, „Rewolucja”]


W teatralnych małych fakultetach p. Piotra Skrobeckiego tym razem wzięła udział klasa IC. Spektakl przebiegł bez zakłóceń, a w drugiej części zajęć „teatroteoretycy” mogli dowiedzieć się, jak przebiega droga od opowiadań na papierze do monodramu na scenie, a „teatropraktycy” spróbować swoich sił w świetle reflektorów, tworząc wariacje na na bazie motywu: dyrektor kontra aktor-Hamlet.