+ Pokaż spis treści

MF: Art & Science

Rok szkolny 2015/16
[-]

UDERZ W CIECZ!


Tym razem głównymi bohaterkami chemiczno-fizyczno-plastycznych zajęć ART AND SCIENCE prowadzonych przez p.Karinę Bogel i p.Monikę Kopacz były ciecze nienewtonowskie, czyli takie, które po użyciu wobec nich siły (na przykład po uderzeniu w powierzchnię) mogą stawać się bardziej płynne lub "twardnieć" i przypominać zachowaniem ciała stałe. W tym drugim przypadku da się - przy odrobinie uporu potrzebnego do przygotowania większej ilości takich cieczy - nawet po nich pobiegać... My wprawdzie nie biegaliśmy, ale nauderzaliśmy się z całych sił w te płyny-niepłyny za wszystkie czasy.


Poza płynem nienewtonowskim na ART AND SCIENCE wystąpiły też sztuczne gluty, wyrabiana własnoręcznie ciastolina oraz wybuchające wulkany.