Proszę czekać, trwa ładowanie prezentacji Trwa wczytywanie
Proszę czekać, trwa generowanie podglądu Trwa wczytywanie

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

W SZKOLE.

ZAGADNIENIA WSTĘPNE

Prezentacja została przygotowana w ramach
Ogólnopolskiej Inicjatywy Edukacyjnej KURSOR


Zalecamy oglądanie prezentacji w trybie pełnoekranowym.

Lekcje z wykorzystaniem multimedialnych rzutników, tablic interaktywnych i platform e-learningowych prowadzi już większość szkół na świecie. Tradycyjnym formom komunikacji z uczniami i nauczycielami coraz częściej towarzyszą narzędzia oparte na nowoczesnych technologiach - korzystmy z e-dzienników i poczty elektronicznej. Nie ma wątpliwości co do potrzeby wykorzystywania internetu do celów edukacyjnych. Pedagodzy jednak nadal z rezerwą podchodzą do mediów społecznościowych, choć dla ich uczniów używanie tego rodzaju serwisów jest czymś naturalnym.

Ponad 93% nastolatków korzysta z internetu, w tym 31% z nich powyżej pięciu godzin dziennie. Posiadanie konta na portalu społecznościowym jest zjawiskiem powszechnym: 78% młodych użytkowników sieci korzysta z serwisów społecznościowych, prawie 68% z nich kontaktuje się ze znajomymi przez internet kilka razy dziennie.

Odpowiednio wykorzystane media społecznościowe mogą być wartościowym i bezpiecznym narzędziem edukacji i komunikacji z uczniami i ich rodzicami, miejscem wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami oraz źródłem osobistego rozwoju.

Media społecznościowe stwarzają nowe możliwości przekazywania wiedzy uczniom dzięki wykorzystaniu ich naturalnego środowiska. Pozwalają na realizację wielu celów dydaktycznych: kształtowanie umiejętności pracy w grupie i nawiązywania kontaktów, pogłębianie umiejętności wyrażania swoich poglądów i opinii podczas sieciowych dyskusji, inspirowanie młodych ludzi do twórczości. Świadomie wykorzystywane, mogą znacząco wzbogacić proces nauczania poprzez podniesienie atrakcyjności przekazu i różnorodności środków dydaktycznych.

Media społecznościowe (ang. social media, SM) to środki przekazu, które mogą być wykorzystywane do komunikacji na dowolną skalę. Umożliwiają tworzenie oraz wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści. Ich cechą charakterystyczną jest interaktywność. W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów, komunikacja jest tu dwukierunkowa, ponadto odbywa się bez ograniczeń przestrzennych. Użytkownik nie musi być jedynie biernym odbiorą jakiegoś przekazu, może sam tworzyć i reagować na to, co tworzą inni.

Media społecznościowe –
co to takiego?

Media społecznościowe pełnią różne funkcje:


• blogi, vlogi, wiki i serwisy dziennikarstwa społecznego służą prezentacji opinii i poglądów;

Media społecznościowe pełnią różne funkcje:


• blogi, vlogi, wiki i serwisy dziennikarstwa społecznego służą prezentacji opinii i poglądów;
• serwisy takie jak
YouTube, Vimeo, Flickr czy Slideshare umożliwiają dzielenie się zasobami: filmami, zdjęciami, obrazami, aplikacjami itp.;

Media społecznościowe pełnią różne funkcje:


• blogi, vlogi, wiki i serwisy dziennikarstwa społecznego służą prezentacji opinii i poglądów;
• serwisy takie jak
YouTube, Vimeo, Flickr czy Slideshare umożliwiają dzielenie się zasobami: filmami, zdjęciami, obrazami, aplikacjami itp.;
• usługi typu
Google Docs lub gry MMO (ang. massively multiplayer online) mogą być wykorzystywane w procesie współtworzenia czy kooperacji; ich cechą charakterystyczną jest tworzenie się, zwykle na krótki czas, zamkniętych społeczności zgromadzonych wokół konkretnego projektu czy gry;

Media społecznościowe pełnią różne funkcje:


• blogi, vlogi, wiki i serwisy dziennikarstwa społecznego służą prezentacji opinii i poglądów;
• serwisy takie jak
YouTube, Vimeo, Flickr czy Slideshare umożliwiają dzielenie się zasobami: filmami, zdjęciami, obrazami, aplikacjami itp.;
• usługi typu
Google Docs lub gry MMO (ang. massively multiplayer online) mogą być wykorzystywane w procesie współtworzenia czy kooperacji; ich cechą charakterystyczną jest tworzenie się, zwykle na krótki czas, zamkniętych społeczności zgromadzonych wokół konkretnego projektu czy gry;
• fora, komunikatory internetowe, czaty nastawione są na komunikację i dyskusję;

Media społecznościowe pełnią różne funkcje:


• blogi, vlogi, wiki i serwisy dziennikarstwa społecznego służą prezentacji opinii i poglądów;
• serwisy takie jak
YouTube, Vimeo, Flickr czy Slideshare umożliwiają dzielenie się zasobami: filmami, zdjęciami, obrazami, aplikacjami itp.;
• usługi typu
Google Docs lub gry MMO (ang. massively multiplayer online) mogą być wykorzystywane w procesie współtworzenia czy kooperacji; ich cechą charakterystyczną jest tworzenie się, zwykle na krótki czas, zamkniętych społeczności zgromadzonych wokół konkretnego projektu czy gry;
• fora, komunikatory internetowe, czaty nastawione są na komunikację i dyskusję;
• serwisy społecznościowe, takie jak
Facebook czy LinkedIn umożliwiają budowanie i podtrzymywanie relacji pomiędzy ludźmi, wymianę informacji, dzielenie się wiadomościami o sobie.

Większość popularnych mediów społecznościowych nie jest przeznaczona dla najmłodszych dzieci.

Zgodnie z regulaminem Facebooka konto w Polsce może utworzyć tylko osoba, która ukończyła co najmniej 13 lat. Ta sama zasada dotyczy Twittera i Snapchata.

Podobne ograniczenie wiekowe obowiązuje na kontach Google umożliwiających dostęp do usług takich, jak: Google Play, Gmail i YouTube.

Część usług Google dostępna jest bez konieczności posiadania konta. Bez logowania się na konto Google możesz na przykład korzystać z wyszukiwarki Google i oglądać filmy w YouTube.

Ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych

Mimo wprowadzenia ograniczenia wiekowego w regulaminach większości popularnych serwisów społecznościowych, praktyka pokazuje, iż z serwisów tego typu korzysta duża część dzieci młodszych, nawet z początkowych klas szkoły podstawowej.

Media społecznościowe mają ogromny wpływ na niemal każdy aspekt życia nastolatków. Nie wszystko jednak, co się z nimi wiąże, niesie ze sobą ryzyko. Media społecznościowe, używane właściwie i z refleksją, mogą w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na życie młodych ludzi.

Wpływ mediów społecznościowych
na starsze dzieci i młodzież

Pomagają rozwijać uważność i krytyczne myślenie, uczą komunikacji

Media społecznościowe łączą ludzi na całym świecie. Nastolatki spotykają się w sieci z różnorodnymi postawami, wartościami, zachowaniami, często bardzo różniącymi się od tych znanych z bliskiego otoczenia. Siłą rzeczy młodzi ludzie uczą się więc jasnego komunikowani swoich potrzeb, wartości i przekonań, uczą się także słuchać i rozumieć postawy innych.

Ze względu na egalitarność i powszechność mediów społecznościowych, każdy może wyprodukować dowolny news. Wymaga to od użytkowników krytycznego podejścia i umiejętności weryfikowania źródeł informacji.

Jak media społecznościowe wspierają
rozwój nastolatków?

Pomagają rozwijać w wirtualnym świecie wiele realnych umiejętności

Nastolatki, używając mediów społecznościowych na co dzień, doskonalą swoje umiejętności językowe i pisarskie – uczą się zwięzłości wypowiedzi, argumentowania, prezentują siebie i swoją pracę. Nie zapominajmy także o technicznej biegłości w obsłudze narzędzi!

Grając w gry komputerowe, szczególnie w społecznościowe gry online, młodzi ludzie nie tylko poprawiają koordynację i motorykę, ale również uczą się, jak odnaleźć się w grupie i jak współpracować z innymi. Niektórzy pierwszy raz mają szansę zostać liderem, zarządzać grupą innych graczy i motywować ich do jak najlepszych osiągnięć.

Jak media społecznościowe wspierają
rozwój nastolatków?

Wspierają rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Dzięki mediom społecznościowym młodzi ludzie nie tylko poszerzają swój krąg znajomych, ale też nabywają kompetencje, które pozwolą im w przyszłości odnaleźć się w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim. Dzięki obecności w sieci uczą się, jak komunikować się w różnych sytuacjach, wyrażać własne opinie i przekonania, jak przyjmować opinie innych, jak współpracować w zróżnicowanej grupie, jak negocjować i wypracować kompromis. Media społecznościowe są dla nich często pierwszą areną do działań publicznych – charytatywnych, społecznych, politycznych.

Jak media społecznościowe wspierają
rozwój nastolatków?

Inspirują

Dzieci i młodzież mogą być w internecie twórcami, a nie tylko konsumentami gotowych treści. Tworzenie muzyki i filmów, stron internetowych, pisanie bloga, tworzenie portalu lub tutoriali umożliwia im rozwijanie własnych pasji, rozwijanie technicznych i artystycznych umiejętności oraz ciągłe poszukiwanie nowych form ekspresji i narzędzi. Młodzi ludzie mogą tworzyć grupy z innymi pasjonatami, dołączać do międzynarodowej społeczności twórców, poszukiwać wsparcia i inspiracji.

FOMO

Im bardziej media społecznościowe są obecne w ich codziennym życiu młodych ludzi, tym częściej obawiają się, że utracą dostęp do informacji i wydarzeń. Może to przybrać postać lęku przed „wypadnięciem z obiegu”, czyli fear of missing out – FOMO.

FOMO to poczucie, że coś bardzo ważnego nas ominie, jeśli na chwilę „odłączymy się od sieci”. To przekonanie, że tam, gdzie nas nie ma, dzieje się coś szczególnie interesującego, z czego jesteśmy wykluczeni. Lęk ten dotyka szczególnie młodych ludzi, ponieważ media społecznościowe zajmują w ich życiu znaczącą pozycję.

Jaki może być negatywny wpływ
mediów społecznościowych na nastolatki?

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

• Przygnębienie i poczucie własnej nieatrakcyjności towarzyskiej – przekonanie, że wokoło dzieją się ważne rzeczy, a my w nich nie uczestniczymy. Oglądanie wyidealizowanych relacji z różnego rodzaju spotkań i podróży prowadzi do poczucia, że z nami jest coś nie tak, nie mamy przyjaciół, nie jesteśmy wystarczająco interesujący, nie mamy pomysłu na siebie.

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

• Przygnębienie i poczucie własnej nieatrakcyjności towarzyskiej – przekonanie, że wokoło dzieją się ważne rzeczy, a my w nich nie uczestniczymy. Oglądanie wyidealizowanych relacji z różnego rodzaju spotkań i podróży prowadzi do poczucia, że z nami jest coś nie tak, nie mamy przyjaciół, nie jesteśmy wystarczająco interesujący, nie mamy pomysłu na siebie.

• Przymus noszenia ze sobą telefonu/smartfona wszędzie, nawet do toalety, ponieważ właśnie wtedy ktoś może chcieć się z nami skontaktować.

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

• Przygnębienie i poczucie własnej nieatrakcyjności towarzyskiej – przekonanie, że wokoło dzieją się ważne rzeczy, a my w nich nie uczestniczymy. Oglądanie wyidealizowanych relacji z różnego rodzaju spotkań i podróży prowadzi do poczucia, że z nami jest coś nie tak, nie mamy przyjaciół, nie jesteśmy wystarczająco interesujący, nie mamy pomysłu na siebie.

• Przymus noszenia ze sobą telefonu/smartfona wszędzie, nawet do toalety, ponieważ właśnie wtedy ktoś może chcieć się z nami skontaktować.

• Odruchowe odświeżanie stron, ciągłe sprawdzanie powiadomień, poczty. Reagowanie na każde powiadomienie.

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

• Przygnębienie i poczucie własnej nieatrakcyjności towarzyskiej – przekonanie, że wokoło dzieją się ważne rzeczy, a my w nich nie uczestniczymy. Oglądanie wyidealizowanych relacji z różnego rodzaju spotkań i podróży prowadzi do poczucia, że z nami jest coś nie tak, nie mamy przyjaciół, nie jesteśmy wystarczająco interesujący, nie mamy pomysłu na siebie.

• Przymus noszenia ze sobą telefonu/smartfona wszędzie, nawet do toalety, ponieważ właśnie wtedy ktoś może chcieć się z nami skontaktować.

• Odruchowe odświeżanie stron, ciągłe sprawdzanie powiadomień, poczty. Reagowanie na każde powiadomienie.

• Nieustanne sprawdzanie lajków i aktualizacji u znajomych.

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

• Przygnębienie i poczucie własnej nieatrakcyjności towarzyskiej – przekonanie, że wokoło dzieją się ważne rzeczy, a my w nich nie uczestniczymy. Oglądanie wyidealizowanych relacji z różnego rodzaju spotkań i podróży prowadzi do poczucia, że z nami jest coś nie tak, nie mamy przyjaciół, nie jesteśmy wystarczająco interesujący, nie mamy pomysłu na siebie.

• Przymus noszenia ze sobą telefonu/smartfona wszędzie, nawet do toalety, ponieważ właśnie wtedy ktoś może chcieć się z nami skontaktować.

• Odruchowe odświeżanie stron, ciągłe sprawdzanie powiadomień, poczty. Reagowanie na każde powiadomienie.

• Nieustanne sprawdzanie lajków i aktualizacji u znajomych.

• Problemy z koncentracją i ciągłe przerywanie czynności, którymi się właśnie zajmujemy, żeby sprawdzić, co dzieje się online.

Jak rozpoznać FOMO?

Oto najczęstsze przekonania, uczucia i zachowania, jakie mu towarzyszą:

• Poczucie, że wszyscy wokoło spędzają razem czas i świetnie się bawią bez nas, że jesteśmy jedynymi osobami na świecie, które nie wiedzą, co ze sobą zrobić, a w efekcie że nie warto nawiązywać kontaktu, bo i tak wszyscy o nas zapomnieli.

• Przygnębienie i poczucie własnej nieatrakcyjności towarzyskiej – przekonanie, że wokoło dzieją się ważne rzeczy, a my w nich nie uczestniczymy. Oglądanie wyidealizowanych relacji z różnego rodzaju spotkań i podróży prowadzi do poczucia, że z nami jest coś nie tak, nie mamy przyjaciół, nie jesteśmy wystarczająco interesujący, nie mamy pomysłu na siebie.

• Przymus noszenia ze sobą telefonu/smartfona wszędzie, nawet do toalety, ponieważ właśnie wtedy ktoś może chcieć się z nami skontaktować.

• Odruchowe odświeżanie stron, ciągłe sprawdzanie powiadomień, poczty. Reagowanie na każde powiadomienie.

• Nieustanne sprawdzanie lajków i aktualizacji u znajomych.

• Problemy z koncentracją i ciągłe przerywanie czynności, którymi się właśnie zajmujemy, żeby sprawdzić, co dzieje się online.

• Chęć publikowania informacji o wszystkim, co robimy, sprawdzanie, z jakim odzewem się to spotyka.

Co można z tym zrobić?

• Kontroluj czas – to, jak długo bezcelowo błąkasz się po sieci, może być naprawdę zaskakujące!

Co można z tym zrobić?

• Kontroluj czas – to, jak długo bezcelowo błąkasz się po sieci, może być naprawdę zaskakujące!

• Dostrzeż swoje wybory – co musisz poświęcić, żeby mieć czas na ciągłe sprawdzanie wiadomości i statusów? Co ci umyka?

Co można z tym zrobić?

• Kontroluj czas – to, jak długo bezcelowo błąkasz się po sieci, może być naprawdę zaskakujące!

• Dostrzeż swoje wybory – co musisz poświęcić, żeby mieć czas na ciągłe sprawdzanie wiadomości i statusów? Co ci umyka?

• Ustal swoje priorytety – to, na czym powinieneś skupić się w ciągu godziny, dnia, tygodnia, miesiąca. Wybierz, czym chcesz się zająć (niestety, nie można robić wszystkiego).

Co można z tym zrobić?

• Kontroluj czas – to, jak długo bezcelowo błąkasz się po sieci, może być naprawdę zaskakujące!

• Dostrzeż swoje wybory – co musisz poświęcić, żeby mieć czas na ciągłe sprawdzanie wiadomości i statusów? Co ci umyka?

• Ustal swoje priorytety – to, na czym powinieneś skupić się w ciągu godziny, dnia, tygodnia, miesiąca. Wybierz, czym chcesz się zająć (niestety, nie można robić wszystkiego).

• Przenieś część spotkań ze świata wirtualnego do realnego.

Co można z tym zrobić?

• Kontroluj czas – to, jak długo bezcelowo błąkasz się po sieci, może być naprawdę zaskakujące!

• Dostrzeż swoje wybory – co musisz poświęcić, żeby mieć czas na ciągłe sprawdzanie wiadomości i statusów? Co ci umyka?

• Ustal swoje priorytety – to, na czym powinieneś skupić się w ciągu godziny, dnia, tygodnia, miesiąca. Wybierz, czym chcesz się zająć (niestety, nie można robić wszystkiego).

• Przenieś część spotkań ze świata wirtualnego do realnego.

• Przede wszystkim – przyjrzyj się swoim myślom. Co się z tobą dzieje, kiedy zaczynasz myśleć, że twoja znajoma ma dużo fajniejsze życie od ciebie, bo właśnie dostała 500 lajków pod nowym zdjęciem?

Nierealistyczne oczekiwania

Spędzanie wielu godzin na portalach społecznościowych i porównywanie siebie i swojego zwykłego życia z barwnym światem kreowanym w internecie może wywoływać u młodych ludzi poczucie przygnębienia i bezwartościowości. Bezkrytyczne przyswajanie oferowanej przez media społecznościowe „normy” może prowadzić do narastania u nastolatków poczucia nieadekwatności i nieprzystawania do społecznych oczekiwań. Nierealistyczne wymagania ustanawiane przez świat mediów społecznościowych zaburzają młodym ludziom samoocenę: zaniżają poczucie własnej wartości oraz skłaniają do dążenia do perfekcjonizmu. W konsekwencji może to spowodować pojawienie się lęku, obniżonego nastroju, a nawet depresji.

Jaki może być negatywny wpływ
mediów społecznościowych na nastolatki?

Intensywna obecność na portalach często wiąże się u nastolatków z poświęcaniem części czasu przeznaczonego na sen. Jak wiadomo jakość snu bezpośrednio wpływa na samopoczucie, a brak snu i zmęczenie nim spowodowane utrudniają koncentrację na codziennych zadaniach. Działanie poniżej własnych możliwości obniża z kolei samoocenę, skąd niedaleko już do zamartwiania się i stresu, który nie pozwala spać.

W mediach społecznościowych – w szczególności w tych, które posługują się głównie obrazem – panuje kult szczupłego ciała. Młodzi ludzie stale odbierają jednoznaczny komunikat, mówiący o tym, jakie ich ciało powinno być: szczupłe, jędrne, wytrenowane i młode. Przekaz ten wzmacniany jest przez oferowane filtry i programy do obróbki zdjęć umożliwiające (w drastyczny czasem sposób) zmianę rzeczywistego wyglądu. Poprawione w Photoshopie i wystylizowane zdjęcia zawsze wydają się doskonałe w porównaniu z wyglądem przeciętnego nastolatka. Na taki wymagający przekaz – masz być idealnie piękna – częściej, ze względów kulturowych, narażone są dziewczęta. Próba dorównania wyśrubowanym standardom może skutkować zaburzeniami obrazu własnego ciała i narazić, coraz częściej również chłopców, na np. zaburzenia odżywiania się.

Wszechobecna reklama

Niezwykła popularność portali społecznościowych i ich autopromocyjny charakter sprawiają, że użytkownicy są zanurzeni w reklamie. Młodzi ludzie mogą sobie nie uświadamiać, że wiele profili, które śledzą, nastawionych jest na promowanie konkretnych produktów w sposób bardziej subtelny niż tradycyjna reklama. Nie bez powodu media społecznościowe są królestwem marketingu szeptanego, czyli przekazu wyglądającego na spontaniczny. Podziwiane przez dziewczyny „insta girls”, czyli instagramowe blogerki, utrzymują się przede wszystkim dzięki reklamie.

Jaki może być negatywny wpływ
mediów społecznościowych na nastolatki?

Media społecznościowe dają nastolatkom na całym świecie możliwość uczenia się zupełnie nowymi metodami. Sam sposób, w jaki zostały zaprojektowane, sprzyja budowaniu wspólnoty i współpracy między użytkownikami. W edukacji stawia się coraz większy nacisk na procesy takie jak uczenie się przez całe życie, znaczenie pozytywnego doświadczenia edukacyjnego, które kształtuje stosunek do zdobywania wiedzy w dalszymżyciu oraz wyposażanie uczniów w umiejętność uczenia się. Wiemy, że ludzie w grupach uczą się nie tylko szybciej, ale też w bardziej pogłębiony sposób, nabywając wiedzę, ale również ucząc się, jak się uczyć.

Media społecznościowe w edukacji

Uczenie się przez doświadczenie

Ludzie uczą się efektywnie, kiedy robią to w praktyce i dzięki aktywnym metodom. Takie podejście do uczenia się pomaga zaangażować się osobiście i poczuć się odpowiedzialnym za własny proces edukacji.

Uczenie się kolektywne

Uczenie się w grupie daje możliwość przedyskutowania różnych punktów widzenia, rozwijania szacunku i uważności na drugą osobę, wzajemnej pomocy, przyglądania się różnym możliwościom rozwiązania zadania lub opracowania zagadnienia. Kolektywne uczenie się (np. uczenie się w parach, grupach, społecznościach) wymaga innego planowania i strukturalizowania materiału, nieco odmiennego sposobu przekazywania wiedzy i ewaluacji procesu uczenia się.

Backchanneling

Media społecznościowe mogą wspierać uczenie się za pośrednictwem tzw. backchannelingu. To zjawisko dotyczy wszelkich działań i procesów, które toczą się wtórnie do głównego tematu lekcji, a angażując uczniów poznawczo i emocjonalnie, pomagają zrozumieć i zapamiętać materiał. Może to być np. debata online lub dyskusje uczniów podczas tworzenia profilu postaci literackiej lub alternatywnej wersji historii.

Chcesz zacząć korzystać z mediów społecznościowych w szkole? Przeczytaj o co warto zadbać, a czego unikać.

Nauczyciel może używać narzędzia, które jest popularne wśród uczniów. Nie znaczy to, że będzie korzystał z niego w ten sam sposób. Warto pamiętać o kilku istotnych zasadach.

Szkolne zasady używania
mediów społecznościowych –
jak to zrobić w szkole?

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.
• Uzgodnij zasady. Uczniowie muszą wiedzieć, na co się umawiacie i co nie jest akceptowane. Zawsze reaguj na łamanie zasad!

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.
• Uzgodnij zasady. Uczniowie muszą wiedzieć, na co się umawiacie i co nie jest akceptowane. Zawsze reaguj na łamanie zasad!
• Poinformuj rodziców, w jaki sposób będziecie korzystać z mediów i w jakim celu.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.
• Uzgodnij zasady. Uczniowie muszą wiedzieć, na co się umawiacie i co nie jest akceptowane. Zawsze reaguj na łamanie zasad!
• Poinformuj rodziców, w jaki sposób będziecie korzystać z mediów i w jakim celu.
• Pozostań profesjonalny – swoją aktywność koncentruj na tematach związanych z edukacją.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.
• Uzgodnij zasady. Uczniowie muszą wiedzieć, na co się umawiacie i co nie jest akceptowane. Zawsze reaguj na łamanie zasad!
• Poinformuj rodziców, w jaki sposób będziecie korzystać z mediów i w jakim celu.
• Pozostań profesjonalny – swoją aktywność koncentruj na tematach związanych z edukacją.
• Pamiętaj o ustawieniach prywatności. Sprawdzaj aktualizacje na wszystkich portalach, których używasz.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.
• Uzgodnij zasady. Uczniowie muszą wiedzieć, na co się umawiacie i co nie jest akceptowane. Zawsze reaguj na łamanie zasad!
• Poinformuj rodziców, w jaki sposób będziecie korzystać z mediów i w jakim celu.
• Pozostań profesjonalny – swoją aktywność koncentruj na tematach związanych z edukacją.
• Pamiętaj o ustawieniach prywatności. Sprawdzaj aktualizacje na wszystkich portalach, których używasz.
• Chroń poufne i zastrzeżone informacje.

TAK

• Zanim zaczniesz używać mediów społecznościowych w klasie, porozmawiaj o tym z dyrektorem.
• Zacznij od małych kroków – na początek, zanim poczujesz się pewnie w mediach społecznościowych, możesz używać na przykład Facebooka lub Twittera jako „tablicy ogłoszeń” dla uczniów i rodziców, na której będziesz zamieszczać najważniejsze informacje i powiadomienia.
• Rozważ założenie oddzielnego profilu, który będzie służył do kontaktu z uczniami.
• Uzgodnij zasady. Uczniowie muszą wiedzieć, na co się umawiacie i co nie jest akceptowane. Zawsze reaguj na łamanie zasad!
• Poinformuj rodziców, w jaki sposób będziecie korzystać z mediów i w jakim celu.
• Pozostań profesjonalny – swoją aktywność koncentruj na tematach związanych z edukacją.
• Pamiętaj o ustawieniach prywatności. Sprawdzaj aktualizacje na wszystkich portalach, których używasz.
• Chroń poufne i zastrzeżone informacje.
• Pamiętaj, że wszystko, co opublikujesz w sieci może zostać skopiowane i rozpowszechnione.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.
• Pytaj o zgodę zanim opublikujesz czyjeś zdjęcie lub pracę. Respektuj prawa autorskie i ucz tego swoich uczniów.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.
• Pytaj o zgodę zanim opublikujesz czyjeś zdjęcie lub pracę. Respektuj prawa autorskie i ucz tego swoich uczniów.
• Bądź aktywny – aktualizuj swój status i komentuj zamieszczane materiały.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.
• Pytaj o zgodę zanim opublikujesz czyjeś zdjęcie lub pracę. Respektuj prawa autorskie i ucz tego swoich uczniów.
• Bądź aktywny – aktualizuj swój status i komentuj zamieszczane materiały.
• W mediach społecznościowych, tak jak w klasie bądź autentyczny – pozostań sobą.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.
• Pytaj o zgodę zanim opublikujesz czyjeś zdjęcie lub pracę. Respektuj prawa autorskie i ucz tego swoich uczniów.
• Bądź aktywny – aktualizuj swój status i komentuj zamieszczane materiały.
• W mediach społecznościowych, tak jak w klasie bądź autentyczny – pozostań sobą.
• Ucz się od swoich uczniów – oni mają wiedzę o technologii, a ty masz życiowe doświadczenie oraz świadomość korzyści i zagrożeń związanych z mediami.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.
• Pytaj o zgodę zanim opublikujesz czyjeś zdjęcie lub pracę. Respektuj prawa autorskie i ucz tego swoich uczniów.
• Bądź aktywny – aktualizuj swój status i komentuj zamieszczane materiały.
• W mediach społecznościowych, tak jak w klasie bądź autentyczny – pozostań sobą.
• Ucz się od swoich uczniów – oni mają wiedzę o technologii, a ty masz życiowe doświadczenie oraz świadomość korzyści i zagrożeń związanych z mediami.
• Połącz siły z innymi – zaproś do znajomych nauczycieli o podobnych zainteresowaniach i spojrzeniu na edukację.

TAK

• Wspólnie z uczniami opracuj pomysły na wykorzystanie różnych serwisów (pomyślcie, z jakich mediów chcielibyście korzystać, w jakim celu, kto będzie administrował serwisem itp.).
• Ustal z uczniami zasady komunikacji i rodzaj publikowanych materiałów. Wyraźnie zaznacz, że nie zgadasz się na publikację obraźliwych czy ośmieszających treści.
• Pytaj o zgodę zanim opublikujesz czyjeś zdjęcie lub pracę. Respektuj prawa autorskie i ucz tego swoich uczniów.
• Bądź aktywny – aktualizuj swój status i komentuj zamieszczane materiały.
• W mediach społecznościowych, tak jak w klasie bądź autentyczny – pozostań sobą.
• Ucz się od swoich uczniów – oni mają wiedzę o technologii, a ty masz życiowe doświadczenie oraz świadomość korzyści i zagrożeń związanych z mediami.
• Połącz siły z innymi – zaproś do znajomych nauczycieli o podobnych zainteresowaniach i spojrzeniu na edukację.
• Pokazuj swoje sukcesy!

NIE

• Nie mieszaj prywatnego życia z zawodowym. Nie kontaktuj się z uczniami i rodzicami używając prywatnego konta.

NIE

• Nie mieszaj prywatnego życia z zawodowym. Nie kontaktuj się z uczniami i rodzicami używając prywatnego konta.
• Nie pozwól uczniom i rodzicom domagać się ciągłego kontaktu. Nie musisz być dostępny 24/7.

NIE

• Nie mieszaj prywatnego życia z zawodowym. Nie kontaktuj się z uczniami i rodzicami używając prywatnego konta.
• Nie pozwól uczniom i rodzicom domagać się ciągłego kontaktu. Nie musisz być dostępny 24/7.
• Nie przesadzaj z aktywnością – nadmiar informacji jest równie zły, jak brak jakiejkolwiek aktywności.

NIE

• Nie mieszaj prywatnego życia z zawodowym. Nie kontaktuj się z uczniami i rodzicami używając prywatnego konta.
• Nie pozwól uczniom i rodzicom domagać się ciągłego kontaktu. Nie musisz być dostępny 24/7.
• Nie przesadzaj z aktywnością – nadmiar informacji jest równie zły, jak brak jakiejkolwiek aktywności.
• Nie komentuj statusu uczniów – albo będziesz postrzegany jako krytyczny, albo jako faworyzujący.

NIE

• Nie mieszaj prywatnego życia z zawodowym. Nie kontaktuj się z uczniami i rodzicami używając prywatnego konta.
• Nie pozwól uczniom i rodzicom domagać się ciągłego kontaktu. Nie musisz być dostępny 24/7.
• Nie przesadzaj z aktywnością – nadmiar informacji jest równie zły, jak brak jakiejkolwiek aktywności.
• Nie komentuj statusu uczniów – albo będziesz postrzegany jako krytyczny, albo jako faworyzujący.
• Kontroluj to, co udostępniasz uczniom i rodzicom – nie umieszczaj na portalu ryzykownych zdjęć, które mogłyby postawić ciebie lub szkołę w niekorzystnym świetle. Zastanów się, jakimi informacjami o sobie chcesz się podzielić.

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ
W PREZENTACJI

preloader
Czas trwania slajdu sekund
Poprzedni
Następny
Sprawdź
Wczytywanie...
Włącz autoodtwarzanie
Opis do slajdu
Źródła
Opis do slajdu
[x]