+ Pokaż spis treści

Mechanizm M1, M2 - fałdy

Mechanizm M1, M2 - fałdyFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Mechanizm M1, M2 - fałdy

Fałdy głosowe mogą wibrować na (co najmniej) cztery różne sposoby, zwane mechanizmami (Roubeau i wsp., 2004; Henrich, 2006).

Mechanizm 1 (M1) jest zwykle związany z tym, co u kobiet nazywamy rejestrem piersiowym, a u mężczyzn normalnym głosem. Jest wykorzystywany do wytwarzania niskich i średnich wysokości. W M1 wibruje praktycznie cała masa na całej długości strun głosowych (Behnke, 1880) i częstotliwość jest regulowana przez napięcie mięśniowe (Hirano et al., 1970), ale ma również wpływ ciśnienie powietrza. Głośnia otwiera się na stosunkowo krótki fragment okresu drgań (Heinrich i wsp., 2005).

Mechanizm 2 (M2) jest związany z rejestrem głowowym u kobiet i falsetem u mężczyzn. Jest on używany do wytwarzania średnich i wysokich dźwięków u kobiet i wysokich częstotliwości u mężczyzn. W M2, wibruje mniejsza część masy fałdów głosowych. Ruchoma część obejmuje około dwóch trzecich ich długości, ale mniej szerokości. Głośnia jest otwarta przez dłuższy fragment okresu drgań (Heinrich i wsp., 2005).