Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał

Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał

Siła wyporu
Ciało doskonale czarne
Dyfuzja
Rozkład Maxwella
Ciśnienie i przepływ cieczy
Właściwości gazu
Sole i rozpuszczalność
Stany skupienia materii (html5)
Stany skupienia materii - podstawy (html5)
Roztwory cukru i soli
Pod ciśnieniem (html5)
Prawo Hooke'a
CN Tower
Naczynia połączone
Barometr
Rozszerzalność cieplna
Skale temperatur
Ośrodek lepki
Równanie stanu gazu doskonałego
Ciśnienie hydrostatyczne
Siła wyporu w cieczach (html5)
Silnik dwusuwowy.
Silnik czterosuwowy.
Cykl Carnota.
Ruch termiczny.
Rozkład Plancka.
Wypływ cieczy przez otwór
Ruchy Browna
Dyfuzja
Rozkład prędkości
Termometr Galileusza
Skale temperatur
Konwekcja
Promieniowanie
Przewodnictwo cieplne
Przemiana izotermiczna
Przemiana izobaryczna
Przemiana izochoryczna
Przemiana adiabatyczna
Perpetuum Mobile
Temperatura wrzenia
Kaczka pijaczka
Chłodziarka
Ciśnienie kapilarne
Wilgotność bezwzględna
Punkt rosy
Spektrum ciała doskonale czarnego
Wilgotność względna
Gęstość
Tarcie (html5)
Ciężarki na sprężynach
Cykl Carnota
Balony i siła wyporu
Prawo Hooke'a
Efekt Magnusa
Prawo Gay-Lussaca
I Zasada Termodynamiki
Wypełnianie próżni
Ciepło właściwe
Pompa ciepła
Porównanie skal temperatur
Prawo Archimedesa
Ogrzewanie cieczy
Równanie Clapeyrona
Sprężyna - Prawo Hooke'a
Silnik dwusuwowy
Cykl Carnota
Silnik czterosuwowy
Doświadczenie Torricellego
Ogrzewanie wody
Prawo Archimedesa
Prawo Pascala
Prawo Archimedesa
Silnik Savery'ego
Silnik spalinowy czterosuwowy
Silnik parowy Newcomena
Prawo Pascala
Równanie Bernoulliego
Cykl Carnota
Lokomotywa parowa
Ciało doskonale czarne
Model ciała doskonale czarnego
Nurek Kartezjusza
Silnik Wankla
Silnik o zapłonie samoczynnym
Silnik czterosuwowy
Silnik dwusuwowy
Ciągłość - ciecz w rurce (html5)
Kulka opadająca w cieczy lepkiej (html5)
Gaz doskonały (html5)
Gaz doskonały (bez histogramu) (html5)
Prawo Hooke'a (html5)
Mechaniczny równoważnik ciepła (flash)
Energia wewnętrzna (flash)
Ruchy Browna
Ruchy Browna 2
Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna
Tagi: fizyka aplety