Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał

Siła wyporu

zobacz więcej

Ciało doskonale czarne

zobacz więcej

Dyfuzja

zobacz więcej

Rozkład Maxwella

zobacz więcej

Ciśnienie i przepływ cieczy

zobacz więcej

Właściwości gazu

zobacz więcej

Sole i rozpuszczalność

zobacz więcej

Stany skupienia materii (html5)

zobacz więcej

Stany skupienia materii - podstawy (html5)

zobacz więcej

Roztwory cukru i soli

zobacz więcej

Pod ciśnieniem (html5)

zobacz więcej

Prawo Hooke'a

zobacz więcej

CN Tower

zobacz więcej

Naczynia połączone

zobacz więcej

Barometr

zobacz więcej

Rozszerzalność cieplna

zobacz więcej

Skale temperatur

zobacz więcej

Ośrodek lepki

zobacz więcej

Równanie stanu gazu doskonałego

zobacz więcej

Ciśnienie hydrostatyczne

zobacz więcej

Siła wyporu w cieczach (html5)

zobacz więcej

Silnik dwusuwowy.

zobacz więcej

Silnik czterosuwowy.

zobacz więcej

Cykl Carnota.

zobacz więcej

Ruch termiczny.

zobacz więcej

Rozkład Plancka.

zobacz więcej

Wypływ cieczy przez otwór

zobacz więcej

Ruchy Browna

zobacz więcej

Dyfuzja

zobacz więcej

Rozkład prędkości

zobacz więcej

Termometr Galileusza

zobacz więcej

Skale temperatur

zobacz więcej

Konwekcja

zobacz więcej

Promieniowanie

zobacz więcej

Przewodnictwo cieplne

zobacz więcej

Przemiana izotermiczna

zobacz więcej

Przemiana izobaryczna

zobacz więcej

Przemiana izochoryczna

zobacz więcej

Przemiana adiabatyczna

zobacz więcej

Perpetuum Mobile

zobacz więcej

Temperatura wrzenia

zobacz więcej

Kaczka pijaczka

zobacz więcej

Chłodziarka

zobacz więcej

Ciśnienie kapilarne

zobacz więcej

Wilgotność bezwzględna

zobacz więcej

Punkt rosy

zobacz więcej

Spektrum ciała doskonale czarnego

zobacz więcej

Wilgotność względna

zobacz więcej

Gęstość

zobacz więcej

Tarcie (html5)

zobacz więcej

Ciężarki na sprężynach

zobacz więcej

Cykl Carnota

zobacz więcej

Balony i siła wyporu

zobacz więcej

Prawo Hooke'a

zobacz więcej

Efekt Magnusa

zobacz więcej

Prawo Gay-Lussaca

zobacz więcej

I Zasada Termodynamiki

zobacz więcej

Wypełnianie próżni

zobacz więcej

Ciepło właściwe

zobacz więcej

Pompa ciepła

zobacz więcej

Porównanie skal temperatur

zobacz więcej

Prawo Archimedesa

zobacz więcej

Ogrzewanie cieczy

zobacz więcej

Równanie Clapeyrona

zobacz więcej

Sprężyna - Prawo Hooke'a

zobacz więcej

Silnik dwusuwowy

zobacz więcej

Cykl Carnota

zobacz więcej

Silnik czterosuwowy

zobacz więcej

Doświadczenie Torricellego

zobacz więcej

Ogrzewanie wody

zobacz więcej

Prawo Archimedesa

zobacz więcej

Prawo Pascala

zobacz więcej

Prawo Archimedesa

zobacz więcej

Silnik Savery'ego

zobacz więcej

Silnik spalinowy czterosuwowy

zobacz więcej

Silnik parowy Newcomena

zobacz więcej

Prawo Pascala

zobacz więcej

Równanie Bernoulliego

zobacz więcej

Cykl Carnota

zobacz więcej

Lokomotywa parowa

zobacz więcej

Ciało doskonale czarne

zobacz więcej

Model ciała doskonale czarnego

zobacz więcej

Nurek Kartezjusza

zobacz więcej

Silnik Wankla

zobacz więcej

Silnik o zapłonie samoczynnym

zobacz więcej

Silnik czterosuwowy

zobacz więcej

Silnik dwusuwowy

zobacz więcej

Ciągłość - ciecz w rurce (html5)

zobacz więcej

Kulka opadająca w cieczy lepkiej (html5)

zobacz więcej

Gaz doskonały (html5)

zobacz więcej

Gaz doskonały (bez histogramu) (html5)

zobacz więcej

Prawo Hooke'a (html5)

zobacz więcej

Prędkość wypływu cieczy przy różnych ciśnieniach (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prędkość wypływu cieczy (html5)  

źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Sprawność silnika cieplnego (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie wykresu (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie danych (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie gęstości cieczy (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prawo Pascala - zadanie (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Siła sprężystości (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Prawo Pascala  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Mechaniczny równoważnik ciepła (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przemiany gazowe  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Rozkład Maxwella (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przewodzenie ciepła  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia potencjalna sprężystości (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie gęstości ciała stałego (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Straty energii przy odbiciu (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dynamika płynów - równanie Bernoulliego  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Równowaga cieczy w naczyniach połączonych  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje poziome  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Oscylacje poziome tłumione (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Sprawność silnika Carnota (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Elektryczny równoważnik ciepła (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia na równi pochyłej (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przemiany energii (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyznaczanie stałej sprężystości na podstawie zasady zachowania pędu (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia sprężystości (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Promieniowanie cieplne (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przelewanie wody (html5)
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Szybkość transportu ciepła (html5)
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Transport ciepła a zmiana entropii (html5)
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Praca w silniku Carnota (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie wykresu drgań (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Siła wyporu (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Siła wyporu  (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ciepło w przemianie izobarycznej (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ciepło w przemianie izochorycznej (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Energia wewnętrzna przy sprężaniu izotermicznym (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Praca wykonana przy sprężaniu adiabatycznym (html5 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Sprawność silnika cieplnego (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Praca wykonana w cyklu termodynamicznym (trójkąt) (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Praca wykonana w cyklu termodynamicznym (html5) 
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Mechaniczny równoważnik ciepła (flash)

zobacz więcej

Energia wewnętrzna (flash)

zobacz więcej

Ruchy Browna

zobacz więcej

Ruchy Browna 2

zobacz więcej

Gaz doskonały - teoria kinetyczno-molekularna

zobacz więcej

Szybkość wypływu wody (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Nurek głębinowy (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ciśnienie słupa cieczy (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ciśnienie manometryczne (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Równanie Bernoulliego (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Równanie ciągłości (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przegroda w cylindrze z gazem (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Temperatura końcowa układu (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Przegroda w cylindrze z gazem Poziom 2 (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie działających sił (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Uruchom silnik (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Procent zanurzenia  (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Stała sprężystości na podstawie ruchu pocisku (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Wyporność maksymalna  (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ciepło właściwe cieczy (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Ogrzewanie substancji (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Odczyt temperatury - ćwiczenia (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Natężenie przepływu w dozowniku napojów (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Natężenie przepływu Lab (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Natężenie przepływu (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Podnośnik hydrauliczny (html5
źródło: thephysicsaviary.com
zobacz więcej 

Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl