Najciekawsze

Porównywanie ułamków (html5)

zobacz więcej

Praca wykonana przez siłę zmienną

zobacz więcej

Fourier: Konstruowanie fal

zobacz więcej

Powierzchnia koła jako granica

zobacz więcej

Dodawanie 2 wektorów

zobacz więcej

Dodawanie 3 wektorów

zobacz więcej

Iloczyn wektorowy

zobacz więcej

Iloczyn skalarny 2 wektorów

zobacz więcej

Całkowanie

zobacz więcej

Odejmowanie wektorów

zobacz więcej

Pochodna funkcji sinus

zobacz więcej

Wersory

zobacz więcej

Algebraiczne dodawanie wektorów

zobacz więcej

Deska Galtona (html5)

zobacz więcej

Tabliczka mnożenia – quiz.

zobacz więcej

Krzywa dopasowania

zobacz więcej

Okręgi.

zobacz więcej

Dodawanie wektorów

zobacz więcej
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl