+ Pokaż spis treści

Lublin

NA MAJDANKU I W KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ


Najważniejszymi punktami naszego listopadowego wyjazdu z cyklu „A to Polska właśnie” były specjalne zajęcia z historii w obozie koncentracyjnym na Majdanku i hstorii sztuki w Kaplicy Trójcy Świętej w lubelskim zamku.


Ponadto peregrynowaliśmy po Lublinie śladami najsłynniejszych miejscowych legend, podań i najprawdziwszych cudów, a konkretnie:


- śladami diabelskiej łapy odciśniętej na stole w Trybunale Koronnym Anno Domini 1727 podczas sławetnej rozprawy w obronie oszukanej przez magnata ubogiej kobiety;
 

- śladami przynoszącego nieszczęścia kamienia, wyszczerbionego przed wiekami przez ścinającego niewinną ofiarę kata;
 

- śladami dębu, pod którym w roku 1282 Leszkowi Czarnemu przyśnił się Michał Archanioł, aby nakazać pościg za uchodzącymi Jadźwingami;
 

- śladami ducha świątobliwego ojca Ruszla z zakonu dominikanów, który prawie dwieście lat temu nagłym pojawieniem się, a następnie zniknięciem w ścianie przeraził rosyjskiego żołnierza;
 

- śladami wielu jeszcze innych tajemnic, choć ciemności zapadały coraz okrutniejsze, a i temperatura nie rozpieszczała.