LUBLIN TO MIASTO...


„Lublin to miasto darami nieba darzone obficie.

Miasto i mury szczególną się cieszą nieba opieką...

Parki twoje piękniejsze nad świata cale ogrody...

Miasto to godne być Boga mieszkaniem i królów siedzibą.

Ludne, bogate, znacznych już wielu mężów wydało,

Wiele zdziałało w pokoju, sławne zawarło przymierza.”

(Sebastian Klonowic, poemat Philtron 1582)


Jak każdego roku najważniejszym punktem naszego jesiennego wyjazdu z klasami trzecimi gimnazjum do Lublina były specjalne zajęcia historyczne przeprowadzone w obozie koncentracyjnym na Majdanku.

Natomiast podczas drugiej części naszej wyprawy, wędrując po lubelskim Starym Mieście, cofnęliśmy się do zdecydowanie dawniejszej historii, odnajdując miejsca:

- gdzie rodziła się Rzeczpospolita Obojga Narodów i delegacja litewska rozbijała namioty;

- gdzie nagle umarł Jan Kochanowski, szukając sprawiedliwości w sprawie swojego szwagra;

- gdzie diabeł okazał się bardziej sprawiedliwy niż sąd;

- gdzie było drzewo z Krzyża Świętego, dopóki go ktoś nie ukradł;

- gdzie był więziony Bolesław Prus i nie tylko on;

- gdzie jest przeklęty kamień, którego, choć nie uznajemy ciemnoty i zabobonów – to na wszelki wypadek lepiej nie dotykać.

Oraz – last but not least – przetrząsnęliśmy najtajniejsze zakamarki zdobywcy trzeciego miejsca w konkursie Bryła Roku 2016, czyli słynnego Centrum Spotkania Kultur (jak by się kto pytał, Plac Teatralny 1).


Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl