Baza wiedzy

Lokale Adverbien

Język niemiecki - Lokale Adverbien


Jeżeli określają stan spoczynku, odpowiadają na pytania: wo? (gdzie)

Jeżeli określają jakiś ruch oraz jego kierunek, odpowiadaj a na pytania wohin? woher? (wohin - dokąd, w jakim kierunku; woher - skąd).

Przykłady. (Antonimy zostały pogrupowane w pary)

wo?

 • außen - na zewnątrz, na dworze <-> innen - wewnątrz

 • da - tam, tu, oto

 • draußen - na zewnątrz; także w znaczeniu: na dworze, poza domem, miastem, w świecie, na obczyźnie <-> drinnen - wewnątrz, w środku

 • hier - tutaj <-> dort - tam

 • drüben - po tamtej stronie, z tamtej strony

 • rechts - na prawo, links - na lewo

 • oben - na górze, ku górze, u góry, wyżej; poprzednio (... wspomniane)

 • unten - na dole, na spodzie, u dołu, pod spodem, poniżej

 • mitten - w środku, wśród

 • vorn - z przodu <-> hinten - z tyłu

 • überall - wszędzie

 • irgendwo - gdzieś <-> nirgendwo, nirgends - nigdzie

wohin? woher?

 • dahin - tam; daher - stąd, stamtąd, tędy

 • hierhin; hierher - tu, w tę stronę, w to miejsce

 • hinaus (pot. skracane do: raus) - na zewnątrz, herein (pot. skracane do: rein) - do wewnątrz

 • nach außen - na zewnątrz; nach innen - do wewnątrz

 • nach draußen - na zewnątrz; von draußen - z zewnątrz

 • hinauf , herauf (pot. skracane do: rauf) - na górę, w górę, pod górę

 • hinüber - w/na tamtą stronę; herüber (pot. skracane do: rüber) - w/na tę
  stronę

 • hinunter, herunter (pot. skracane do: runter) - na dół, w dół

 • nach links - w lewo; von links - z lewej strony

 • nach rechts - w prawo; von rechts - z prawej strony;

 • nach oben - w/na górę; nach unten - w/na dół

 • mitten - w środek

 • nach vorn - do przodu; von vorn - z przodu; nach hinten - do tyłu; von hinten - od tyłu ;

 • überall hin - wszędzie

 • irgendwohin - dokądkolwiek, dokądś

 • irgendwoher - skądkolwiek, skądś

 • weg - precz, daleko; etwas ist weg - coś się skończyło, przepadło

UWAGA:

hin- oraz her- (także w połączeniu z przyimkami) często tworzą całość znaczeniową z czasownikiem i są wówczas pisane łącznie, np.

hinfallen - upaść;

herkommen - pochodzić
Dodaj do swoich materiałów