+ Pokaż spis treści

Lodowce

Lodowce


Lodowce obszarowymi obiektami hydrograficznymi.

Lodowce głównym źródłem wody słodkiej na kuli ziemskiej.

Masy lodowe można podzielić na:

  • lodowce górskie (występują w wysokich górach)
  • lodowce kontynentalne (lądolody)

Lądolody zajmują obecnie ok. 10% powierzchni lądów. Pokrywają głównie Antarktydę, Grenlandię i mniejsze wyspy Arktyki

Lodowce powstają w wyniku przeobrażania stałych opadów atmosferycznych:

Etapy przeobrażania śniegu w lód lodowcowy:
   • etap pierwszy: kryształki śniegu pod wpływem zmian temperatury ulegają na przemian nadtapianiu i zamarzaniu zbijając się w grudki zwane firnem
  • etap drugi: ziarna firnu łączą się ze sobą pod wpływem ciężaru (ciśnienia) warstw nadległych i powstaje biały lód firnowy
  • etap trzeci: ciągle wzrasta ciśnienie warstw nadległych i powstaje niebieski lód lodowcowy


Obszar gdzie śnieg zmienia się w lód nazywamy polem firnowym. Z tego pola lodowiec spływa w dół w postaci jęzora lodowcowego, aż do miejsca gdzie się topi i zamienia w rzekę.


Lodowce powstają wszędzie tam gdzie więcej śniegu przybywa niż ubywa wskutek topnienia. Ma to miejsce powyżej tzw. granicy (linii) wiecznego śniegu, której wysokość obniża się od równika (5 tys. m. n.p.m.) w stronę biegunów (na poziomie morza).