+ Pokaż spis treści

Liczby rzeczywiste


Zbiór złożony ze wszystkich liczb wymiernych i niewymiernych nazywamy zbiorem liczb rzeczywistych i oznaczamy symbolem 
 
W zbiorze liczb rzeczywistych  zachodzą zależności:

  oraz  

 
Zależność między zbiorem liczb rzeczywistych  i jego podzbiorami przedstawia rysunek:
 


 
Wykonalność działań w zbiorze liczb rzeczywistych
 
W zbiorze liczb rzeczywistych  wykonalne są wszystkie podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, za wyjątkiem dzielenia przez zero.
 
Tabela przedstawia wykonalność działań w zbiorze liczb rzeczywistych i w jego podzbiorach.

Działanie
Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie, za wyjątkiem dzielenia przez 0
Liczby naturalne 
TAK
NIE
TAK
NIE
Liczby całkowite 
TAK
TAK
TAK
NIE
Liczby wymierne 
TAK
TAK
TAK
TAK
Liczby niewymierne 
NIE
NIE
NIE
NIE
Liczby rzeczywiste 
TAK
TAK
TAK
TAK