Liczby rzeczywiste


Zbiór złożony ze wszystkich liczb wymiernych i niewymiernych nazywamy zbiorem liczb rzeczywistych i oznaczamy symbolem 
 
W zbiorze liczb rzeczywistych  zachodzą zależności:

  oraz  

 
Zależność między zbiorem liczb rzeczywistych  i jego podzbiorami przedstawia rysunek:
 


 
Wykonalność działań w zbiorze liczb rzeczywistych
 
W zbiorze liczb rzeczywistych  wykonalne są wszystkie podstawowe działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, za wyjątkiem dzielenia przez zero.
 
Tabela przedstawia wykonalność działań w zbiorze liczb rzeczywistych i w jego podzbiorach.

Działanie
Dodawanie
Odejmowanie
Mnożenie
Dzielenie, za wyjątkiem dzielenia przez 0
Liczby naturalne 
TAK
NIE
TAK
NIE
Liczby całkowite 
TAK
TAK
TAK
NIE
Liczby wymierne 
TAK
TAK
TAK
TAK
Liczby niewymierne 
NIE
NIE
NIE
NIE
Liczby rzeczywiste 
TAK
TAK
TAK
TAK

 Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl