+ Pokaż spis treści

Liczby całkowite


Zbiór liczb całkowitych składa się ze wszystkich liczb naturalnych i liczb do nich przeciwnych. 
Zbiór liczb całkowitych oznaczamy symbolem C (w literaturze naukowej liczby całkowite oznacza się symbolem Z). Zatem:Przez  oznaczamy zbiór liczb całkowitych dodatnich, a przez  zbiór liczb całkowitych ujemnych, czyli:Oczywiście: 


Ponieważ: 
więc każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą. Z tego wynika, ze zbiór liczb naturalnych jest podzbiorem zbioru liczb całkowitych: Zbiór liczb całkowitych jest zbiorem nieskończonym. W zbiorze tym nie istnieje liczba najmniejsza i nie istnieje liczba największa.


Cechy podzielności liczb całkowitych


Cechy podzielności liczb całkowitych są takie same jak cechy podzielności liczb naturalnych.