+ Pokaż spis treści

Leśnictwo


Leśnictwo zajmuje się hodowlą lasów i pozyskiwaniem produktów leśnych.

Lasy dostarczają:
 

 • drewna
 • żywicy
 • kory 
 • nasion
 • igliwia
 • ziół leczniczych
 • grzybów i owoców leśnych
 • zwierzyny łownej


Lasy na świecie zajmują ok. 30% powierzchni wszystkich lądów z wyjątkiem Antarktydy.

Największe kompleksy leśne znajdują się w :
 

 • strefie klimatu równikowego - wilgotne lasy równikowe Amazonii, dorzecza Kongo, wysp Archipelagu Malajskiego i Nowej Gwinei.
 • strefie klimatu umiarkowanego chłodnego na półkuli północnej - lasy liściaste i iglaste typu tajgi


Lasy strefy równikowej:
 

 • obejmują lasy Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowej
 • dostarczają drewna miękkiego, gąbczastego mało przydatnego technicznie
 • jedynie niektóre gatunki dostarczają cennego drewna: drzewa mahoniowe i hebanowe oraz balsa, inne gatunki jak np. akacje dostarczają soku do produkcji kleju (tzw. gumy arabskiej)
 • są intensywnie eksploatowane ze względu na duże rozproszenie poszczególnych gatunków


Lasy strefy umiarkowanej:

 

 • dostarczają głównie drewna twardego
 • są łatwiej dostępne niż lasy równikowe
 • rosną o wiele wolniej niż lasy równikowe
 • są w dużym stopniu zmienione przez człowieka


Lesistość
jest to stosunek powierzchni zalesionej do całkowitej powierzchni kraju.

Największą lesistość mają następujące kraje:
 

 • Finlandia 70% powierzchni kraju
 • Szwecja 60% powierzchni kraju
 • Kanada 35% powierzchni kraju
 • Polska i Niemcy 29% powierzchni kraju
 • Norwegia 26% powierzchni kraju


Rola lasów:
 

 • dostarczają drewna oraz środków żywności (grzyby, owoce), surowców do przemysłu chemicznego (kora, żywica)
 • hamują gwałtowny spływ wód roztopowych i opadowych
 • regulują poziom wód gruntowych
 • pochłaniają szkodliwe substancje min. dwutlenek węgla
 • produkują duże ilości tlenu
 • chronią gleby przed erozją
 • są terenami wypoczynkowymi