+ Pokaż spis treści

Łączenie oporów

Łączenie oporówFlash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

CELE
1 - Stosowanie prawa Ohma
2 - Określenie oporu zastępczego układu oporników.

MATERIAŁ I METODA
4 baterie 1,5 V, 3 przełączniki, 5 identycznych żaróweczek, amperomierz, kable.

DZIAŁANIA
1 - Ustaw przełączniki w pozycjach oznaczonych: A ON, B i C OFF.
1,1-Narysuj obwód, przez który płynie prąd.
1,2-Określ opór żarówki

2 - Ustaw przełączniki w pozycjach oznaczonych: A OFF, B ON. C OFF. (Połączenie szeregowe)
2.1-Narysuj schemat obwodu, przez który płynie prąd.
2,2-Oblicz opór zastępczy.
2.3-Sprawdź swoje teoretyczne przewidywania za pomocą prawa Ohma.
2,4-Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?

3 - Umieść przełączniki w pozycjach wskazanych: A OFF, B OFF i C ON. (Połączenie równoległe)
3.1-Narysuj schemat obwodu, przez który płynie prąd.
3,2-Oblicz opór zastępczy.
3,3-Sprawdź swoje teoretyczne przewidywania za pomocą prawa Ohma.
3,4-Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?

4 - Umieść przełączniki w pozycjach wskazanych: A ON, B ON i C OFF.
4,1-Narysuj schemat obwodu, przez który płynie prąd.
4,2-Oblicz opór zastępczy.
4,3-Sprawdź teoretyczne przewidywania stosując prawo Ohma.
4,4-Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?

5 - Ustaw przełączniki w pozycjach wskazanych: A ON, B OFF i C ON
5,1-Narysuj schemat obwodu, przez który płynie prąd.
5,2-Oblicz opór zastępczy.
5.3-Sprawdź teoretyczne przewidywania za pomocą prawa Ohma.
5,4-Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?

6 - Ustaw przełączniki w pozycjach wskazanych: A OFF; B ON i C ON
6,1-Narysuj schemat obwodu, przez który płynie prąd.
6,2-Oblicz opór zastępczy.
6.3-Sprawdź teoretyczne przewidywania za pomocą prawa Ohma.
6,4-Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?

7 - Ustaw przełączniki w pozycjach wskazanych: A ON, B ON i C ON
7,1-Narysuj schemat obwodu, przez który płynie prąd.
7,2-Oblicz opór zastępczy.
7.3-Sprawdź teoretyczne przewidywania za pomocą prawa Ohma.
7,4-Jakie jest natężenie prądu płynącego przez każdą żarówkę?

Salvador Hurtado Fernández,
http://labovirtual.blogspot.com/
http://salvadorhurtado.wikispaces.com/