Kwasy, zasady, sole


kwasy wodorotlenki sole


      Substancje z którymi spotykamy się w naszym otoczeniu w większości przypadków możemy podzielić na te trzy kategorie.

      Kwasy występują np. w owocach. Ich wspólną cechą jest kwaśny smak, ponadto: składają się z jonów wodorowych i reszty kwasowej, większość kwasów rozpuszcza się w wodzie, niektóre kwasy mają właściwości żrące.

      Zasady są chemicznym przeciwieństwem kwasów: usuwają kwaśny smak pochodzący od kwasów, są śliskie w dotyku, składają się z jonów metalu i jonów wodorotlenowych. Z zasadami możecie się spotkać w wielu środkach czyszczących używanych w domu.

      Kwasy i wodorotlenki reagują ze sobą dając sole. Reakcję taką nazywa się zobojętnianiem. Nie jest to oczywiście jedyna metoda otrzymywania soli. Najczęściej słowo sól kojarzymy z solą kamienną (kuchenną), jednak świat soli to tysiące różnorodnych związków chemicznych.
Dodaj do swoich materiałów
Morze możliwości
na edukator.pl
Narzędzia, zasoby, komunikacja, współpraca. Zarejestruj się. Twórz, gromadź zasoby i dziel się nimi.
Morze możliwości na edukator.pl