Kraina uprawy roli


KrokusNajniższe piętro - kraina uprawy, powstała w wyniku wyrębu lasów regla dolnego. Wycięte obszary były następnie karczowane, wypalane i zaorywane. Pierwszą uprawianą rośliną był owies. Ziemniaki nazywane grulami lub rzepą zaczęto sadzić dopiero pod koniec XIX wieku. Z czasem zaczęto uprawiać jęczmień, len i koniczynę. Kraina uprawy to również teren pastwiskowy z roślinami występującymi często tylko na tym terenie. Do takich roślin należy niewątpliwie mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus). Na łąkach rosną również te same gatunki roślin jak na nizinach, ale występują też rośliny górskie np. krokusy, śledziennica czy goryczka wiosenna. Spośród drzew rośnie tu olcha szara (Alnus incana) oraz jesion (Fracsinus excelsior).