Baza wiedzy

Konzessive Nebensätze

Język niemiecki - Konzessive Nebensätze


Zdania z obwohl, obgleich, obschon
 1. obgleich, obwohl, obschon - oznaczają "chociaż", "mimo że".
  Spójniki te mają podobne znaczenie, przy czym "obschon" występuje rzadko.

 2. W zdaniach ze spójnikami "obgleich", "obwohl", "obschon" występuje szyk końcowy.
Przykłady:
 • Er ist nicht gekommen, obwohl wir verabredet waren.
  (Nie przyszedł, mimo że byliśmy umówieni).

 • Sie hat uns nicht geholfen, obgleich wir sie darum gebeten haben.
  (Ona nie pomogła nam, mimo że ją o to prosiliśmy).

 • Ich kam zu spät an, obwohl ich ein Taxi genommen hatte.
  (Dojechałam za późno, mimo iż wzięłam taksówkę).
Dodaj do swoich materiałów