Baza wiedzy

Konsekutive Nebensätze

Język niemiecki - Konsekutive Nebensätze


so dass, so..., dass, dermaßen..., dass
 1. Zdania z "so dass" określają zawsze jakieś następstwo, związek przyczynowo-skutkowy.
 2. W zdaniach tego typu "so" może występować przed przysłówkiem lub przydawką przymiotnikową, np. so schnell, dass; so viel, dass.
 3. W zdaniach z "so dass" występuje szyk końcowy.
 4. Zdanie podrzędne z "so dass" występuje zawsze po zdaniu nadrzędnym.
 5. Zamiast "so" przed przysłówkiem lub przydawka przymiotnikową możemy użyć "dermaßen" dla większego podkreślenia danej cechy.

Przykłady:
 • Er fuhr so schnell, dass mit schlecht wurde.
  (On jechał tak szybko, że zrobiło mi się niedobrze).

 • Ihre Kinder wachsen so (schnell), dass sie bald grösser werden als sie.
  (Jej dzieci tak (szybko) rosną, że wkrótce będą od niej wyższe).

 • Er ist so faul, dass er nicht einmal sein Zimmer aufräumen kann.
 • (On jest tak leniwy, że nawet nie może posprzątać swojego pokoju).
 • Er ist dermaßen faul, dass er nicht einmal sein Zimmer aufräumen kann.
  (On jest aż tak leniwy, że nawet nie może posprzątać swojego pokoju).

solch-..., dass
 1. W zdaniach z "solch-..., dass" podkreślany jest dany rzeczownik, np.
  ein solches Gewitter - taka burza.
 2. Można używać "solch" w formie nieodmienionej. W tym przypadku pomiędzy "solch" a rzeczownikiem występuje jednak rodzajnik nieokreślony, np.
  solch ein Gewitter - taka burza

Przykłady:
 • Ein solches Wetter haben wir lange nicht mehr gehabt.
 • Solch ein Wetter haben wir lange nicht mehr gehabt
  (Dawno nie mieliśmy takiej pogody)

 • Er hatte eine solche Angst, dass er an nichts mehr denken konnte.
  (On tak się bał, że nie mógł o niczym więcej myśleć).
Dodaj do swoich materiałów