Baza wiedzy

Konditionale Nebensätze

Język niemiecki - Konditionale Nebensätze


      Zdania warunkowe określają warunek, który musi być spełniony, aby zaszła czynność opisywana w zdaniu głównym.

wenn

 1. W zdaniach warunkowych "wenn" tłumaczymy jako "gdyby", "jeżeli", "jeśli".
  (W zdaniach czasowych spójnik "wenn" oznacza "kiedy" (por. Temporale Nebensätze).
 2. Zdania warunkowe w czasie Präsens opisują warunek, który z punktu widzenia autora wypowiedzi możliwy jest do spełnienia w przyszłości (por. Irreale Wunschsätze).
 3. W zdaniach z "wenn" występuje szyk końcowy.

Przykłady:

 • Wenn ich die Prüfung bestehe, fahre ich mit meinen Freunden ins Gebirge.
  (Jeżeli zdam egzamin, pojadę z moimi przyjaciółmi w góry).
 • Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir den Zug verpassen.
  (Jeżeli się nie pospieszymy, spóźnimy się na pociąg).

falls

 1. Spójnik "falls" tłumaczymy jako "w przypadku gdy", "jeżeli", "w razie, gdyby", "na wypadek, gdyby".
 2. Zdania warunkowe ze spójnikiem "falls" opisują warunek z punktu widzenia autora wypowiedzi możliwy do spełnienia (w przyszłości).
 3. W zdaniach z "falls" występuje szyk końcowy.

Przykłady:

 • Falls du Paul siehst, sag ihm, er soll mich anrufen.
  (Jeżeli będziesz się widział z Paulem, powiedz mu, żeby do mnie zadzwonił).
 • Falls du in die Stadt fährst, kauf mir bitte 2 Liter Milch.
  (Gdybyś jechał do miasta, kup mi proszę 2 litry mleka).

es sei denn

 • "es sei denn" tłumaczymy jako "chyba, że...".
 • w zdaniu następującym po "es sei denn" występuje szyk prosty.

Przykłady:

 • Wir kaufen ihm eine Mikrowelle, es sei denn, du hast eine bessere Idee.
  (Kupimy mu kuchenkę mikrofalową, chyba, że masz lepszy pomysł).
 • Wir sehen uns am Samstag, es sei denn, etwas kommt mir dazwischen.
  (Zobaczymy się w sobotę, chyba, że coś mi wypadnie).

Angenommen, ... (Angenommen, dass...)

 1. "Angenommen, dass..." oraz "Angenommen,..." tłumaczymy jako "Zakładając, że...", "Przypuśćmy, że".
 2. W zdaniach rozpoczynających się od "Angenommen, dass..." występuje szyk końcowy; w zdaniach z "Angenommen,..." - szyk prosty.

Przykłady:

 • Angenommen, dass wir Posen vor Mitternacht erreichen, so müssen wir noch immer ca. 2 Stunden fahren.

  = Angenommen, wir erreichen Posen vor Mitternacht, so müssen wir noch immer ca. 2 Stunden fahren.

  (Zakładając, że dotrzemy do Poznania przed północą, będziemy i tak musieli jechać jeszcze około dwóch godzin).
Dodaj do swoich materiałów