Komunikacja


Komunikacja jest systemem technicznym, organizacyjnym i funkcjonalnym zajmującym się przemieszczaniem pasażerów i towarów (transport) oraz przekazywaniem informacji na odległość (łączność).

TRANSPORT

 

 • lądowy - kolejowy, samochodowy, rurociągowy
 • wodny - śródlądowy i morski
 • powietrzny - lotniczy


Transport kolejowy
 

 • odgrywa mniejszą rolę niż samochodowy
 • ma znaczenie przy przewozie ładunków masowych na duże odległości, głównie w krajach w których gospodarka jest zdominowana przez przemysł wydobywczy i ciężki
 • najwięcej ładunków (w tono-km) przewożą koleje Stanów Zjednoczonych, Rosji, Chin, Indii i Ukrainy
 • najwięcej pasażerów przewożą koleje Japonii, Chin, Indii i Rosji
 • przewozach międzynarodowych utrudnieniem jest nierównomierne rozmieszczenie sieci kolejowej głównie w Afryce, Azji i Ameryce Południowej


Gęstość sieci kolejowej w poszczególnych krajach jest różna:

 • największą gęstość linii kolejowych mają w przeliczeniu na 100 km2: Szwajcaria, Niemcy, Czechy
 • najmniejszą gęstość linii kolejowych mają w przeliczeniu na 100 km2: Australia, Rosja, Chiny i Kanada - są to przede wszystkim kraje rzadko zaludnione o dużej powierzchni

Obecnie obserwuje się w krajach wysoko rozwiniętych dążenie do modernizacji głównych szlaków transportu kolejowego oraz budowę linii szybkiej kolei elektrycznej.

We Francji istnieją dwie linie szybkiej kolei elektrycznej (TGV):

 • Paryż - Lyon
 • Paryż - Lille i Calaise (tzw. TGV - Nord)


W Niemczech ( ICE):

 • Hanower - Wurzburg
 • Mannheim - Stuttgard
 • oraz w Japonii (Hikari), we Włoszech (ETR)


Zalety szybkiej kolei elektrycznej:

 • zużywa dwa razy mniej energii niż samochód
 • zużywa ok. cztery razy mniej energii niż samolot
 • minimalizuje czas podróży


Transport samochodowy
 

 • jest dominującym rodzajem transportu w przewozach pasażerów i ładunków na krótkich i średnich dystansach
 • jego funkcjonowanie zależy przede wszystkim od jakości i gęstości dróg
 • najwięcej ładunków (w tono-km) przewożą samochody w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech i Rosji
 • najwięcej pasażerów przewożą samochody w Rosji, Japonii, Turcji, Niemczech i Stanach Zjednoczonych
 • obecnie pod względem masy ładunków w przewozach międzynarodowych ustępuje jedynie transportowi morskiemu


Podział dróg ze względu na pełnione funkcje:


 • lokalne
 • krajowe
 • międzynarodowe


Autostrady:

 • są kosztownym przedsięwzięciem stąd stać na nie tylko niektóre kraje
 • w Europie Zachodniej stanowią 1,2% długości dróg
 • najwyższy ich udział na świecie mają: Japonia 3% i Kanada 2%


Najwięcej autostrad w Europie posiadają:

 • Niemcy
 • Belgia
 • Holandia
 • Francja
 • Wielka Brytania

 

Transport rurociągowy

 

 • jest najtańszym środkiem masowego transportu
 • odgrywa dużą rolę w handlu międzynarodowym

 

Rurociągami transportowane są:

 

 • węglowodory płynne i gazowe (ropa naftowa i gaz ziemny)
 • wodaZalety tej dziedziny transportu:

 

 • tania eksploatacja rurociągów
 • oszczędność miejsca
 • szybki transport
 • wpływ na środowisko

 

Najdłuższą sieć rurociągów mają:

 

 • Stany Zjednoczone Ameryki (ropociągi: 340 tys. km, gazociągi: 400 tys. km)
 • Rosja (ropociągi: 48 tys. km, gazociągi: 140 tys. km)

 

Transport wodny śródlądowy

 

 • charakteryzuje się stosunkowo długim czasem dostawy (ze względu na zmiany klimatyczne)
 • głównie wykorzystywany jest do przewozu ładunków masowych w dużych partiach: węgla, drewna, rud żelaza, materiałów budowlanych , surowców chemicznych
 • największą rolę odgrywa w Stanach Zjednoczonych i Europie

 

Drogi transportu:

 

 • naturalne - rzeki , jeziora
 • sztuczne - kanały, sztuczne zbiorniki wodne

 

Systemy żeglugi śródlądowej:
 

 • Europa: Ren, Dunaj, Rodan, Sekwana, Dniepr, Odra, Łaba, Pad, Wołga
 • Ameryka Północna: system Wielkich Jezior i rzeki Św. Wawrzyńca oraz Missisipi, Missouri
 • Ameryka Południowa: Amazonka, Parana, Paragwaj
 • Azja: Ganges, Jangcy, Amur
 • Afryka: Zambezi, Niger

 

Transport morski


W strukturze przewozowej dominują ładunki masowe: płynne (jak ropa naftowa) oraz suche (węgiel kamienny, rudy żelaza, zboża i owoce)


Rodzaje transportu morskiego:

 • międzykontynentalny
 • kabotażowy - przewozy międzyregionalne


Rodzaje żeglugi kabotażowej:

 • mały kabotaż - w obrębie jednego morza
 • duży kabotaż - w obrębie wielu mórz


Największe porty morskie świata:

 • Rotterdam
 • Antwerpia
 • Marsylia
 • Chiba
 • Singapur
 • Hongkong 
 • Houston 
 • Nagoja
 • Jokohama
 • Kawasaki


Rodzaje portów:

 1. wyspecjalizowane:

  - Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej, Charg w Iranie, Mina al.-Ahmadi w Kuwejcie, Maracaibo w Wenezueli (ropa naftowa)
  - Lulea w Szwecji (rudy żelaza)
  - Hampton Road w Stanach Zjednoczonych (węgiel kamienny)
  - Santos w Brazylii (kawa i kakao)
  - Thunder Bay w Kanadzie (zboża)
  - Bordeaux we Francji (wina)

 2. uniwersalne: Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, Marsylia


Transport lotniczy

 

 • jest najnowocześniejszą gałęzią transportu i zarazem bardzo kapitałochłonną
 • najwięcej ładunków (w tono-km) przewożą samoloty: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii
 • najwięcej pasażerów przewożą samoloty: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec


Zalety transportu lotniczego:

 • przewozi towary (świeże owoce, warzywa, kwiaty) i ludzi z dużą prędkością
 • powoduje niewielkie zanieczyszczenie środowiska
 • przydatny w dostarczaniu poczty ekspresowej


Największe porty lotnicze na świecie:

 • O'Hare ( w rejonie Chicago) 
 • Forth Worth (w Dallas)
 • JFK Airport (pod Nowym Jorkiem)
 • Haneda (w Tokio)
 • Heathrow (pod Londynem)
 • Charles de Gaulle (pod Paryżem)


Największe towarzystwa lotnicze:
 

 1. Lufthansa
 2. Air France
 3. British Arways
 4. Air India
 5. Alitalia 
 6. JAL
 7. KLM
 8. SAS

 


ŁĄCZNOŚĆ


Łączność bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu wszystkich dziedzin życia społecznego i gospodarczego. Należy do najbardziej kapitałochłonnych dziedzin współczesnej komunikacji.

Podział łączności:

 • przewodowa (telefony, teleksy, poczta elektroniczna)
 • bezprzewodowa (poczta, radio, telewizja, telefonia komórkowa)


Miarą rozwoju łączności jest liczba telefonów przypadająca na tysiąc mieszkańców:

 • Stany Zjednoczone ok. 1000 telefonów
 • Etiopia, Pakistan - 3 do 7 telefonów
 • Polska ok. 140 telefonów