Baza wiedzy

Komparation (Steigerung)

Język niemiecki - Das Adjektiv: Komparation (Steigerung)

Stopniowanie przymiotnika


      Podobnie jak w języku polskim przymiotnik w języku niemieckim może występować w stopniu równym, wyższym i najwyższym.

      Przymiotniki w stopniu najwyższym występują zawsze z rodzajnikiem określonym (odmieniają się przyjmując końcówki przymiotnika z zaimkiem określonym - por. Adjektiv - Deklination mit dem bestimmten Artikel).

Positiv Komparativ Superlativ
der, die, das schnelle (Adjektiv) der, die, das schellere der, die, das schnellste
der, die, das schöne (Adjektiv) der, die, das schönere der, die, das schönste


      Ponieważ większość przymiotników w języku niemieckim może występować w roli przysłówka (np. lang - długi; długo), w poniższym rozdziale przedstawiono także stopniowanie przysłówka. (porównaj też poniżej: nieregularne tworzenie stopnia wyższego i najwyższego od przysłówków).

      Stopień wyższy i najwyższy przysłówka w odróżnieniu od stopnia wyższego i najwyższego przymiotnika nie odmieniają się.

Positiv Komparativ Superlativ
schnell (Adverb) schneller am schnellsten
schön (Adverb) schöner am schönsten


      Przy tworzeniu stopnia wyższego i najwyższego niektóre przymiotniki i przysłówki mają przegłos. Należą do tej grupy: alt, dumm, gesund, hart, jung, kalt, klug, krank, kurz, lang, stark, schwach, warm.
Porównaj:

Positiv Komparativ Superlativ
kurz (Adverb) kürzer am kürzesten
der, die, das kurze (Adjektiv) der, die, das kürzere der, die, das kürzeste
lang (Adverb) länger am längsten
der, die, das lange (Adjektiv) der, die, das längere der, die, das längste
ale:
langsam (Adverb) langsamer am langsamsten (bez przegłosu)
der, die, das langsame (Adjektiv) der, die, das langsamere der, die, das langsamste(bez przegłosu)
schmal (Adverb) schmaler am schmalsten (bez przegłosu)
der, die, das schmale der, die, das schmalere der, die, das schmalste(bez przegłosu)


      Przy stopniowaniuwiększości przymiotników i przysłówków zakończonych na -t, -d, -tz, -sch lub -ß dodajemy dodatkowe -e-

Positiv Komparativ Superlativ
alt (Adverb) älter am ältesten
der, die, das alte (Adjektiv) der, die, das ältere der, die, das älteste
breit (Adverb) breiter am breitesten
der, die, das breite (Adjektiv) der, die, das breitere der, die, das breiteste
weit (Adverb) weiter am weitesten
der, die, das weite (Adjektiv) der, die, das weitere der, die, das weiteste


Nieregularne stopniowanie przymiotnika i przysłówka.

      Przy stopniowaniu niektórych przymiotników i przysłówków należy zwrócić uwagę na pewne nieregularności np.:

Positiv Komparativ Superlativ
hoch (Adverb) - wysoko höher am höchsten
der, die, das hohe (Adjektiv) der, die, das höhere der, die, das höchste

Positiv Komparativ Superlativ
nah (Adverb) - blisko näher am nächsten
der, die, das nahe (Adjektiv) der, die, das nähere der, die, das nächste


      Należy ponadto zwrócić uwagę na stopniowanie przysłówków i przymiotników zakończonych na -el bądź -er:

Positiv Komparativ Superlativ
dunkel (Adverb) dunkler am dunkelsten
der, die, das dunkle (Adjektiv) der, die, das dunklere der, die, das dunkelste
teuer (Adverb) teurer am teuersten
der, die, das teure der, die, das teuere der, die, das teuerste


Nieregularne stopniowanie przysłówków

      Niektóre przysłówki tworzą stopień wyższy (Komparativ) i najwyższy (Superlativ) w sposób nieregularny:

Positiv Komparativ Superlativ
gern lieber am liebsten
gut besser am besten
viel mehr am meisten

Dodaj do swoich materiałów