Komórka Procaryota i Eucaryota


cecha komórka Procaryota komórka Eucaryota
podobieństwa
podobieństwa pomiędzy komórkami Procaryota i Eucaryota wynikają ze wspólnoty organizacji komórkowej:
  • zbudowane są z takich samych klas związków chemicznych
  • przeprowadzają te same funkcje życiowe: odżywiają się, oddychają, rozmnażają, poruszają i.t.p.
  • mają podobny plan budowy
  • w ten sam sposób zapisana jest ich informacja genetyczna
różnice
organizmy zbudowane z danego typu komórek bakterie (w tym sinice) pierwotniaki, grzyby, glony, rośliny, zwierzęta
wielkość komórek 1 - 10 mikrometry kilkadziesiąt mikrometrów, a niekiedy więcej
aparat jądrowy splątana i koliście zamknięta cząsteczka DNA jądro komórkowe otoczone podwójną błoną jądrową
struktura DNA "naga" cząsteczka DNA, bez białek histonowych DNA, nawinięte na rdzenie histonowe, tworzy chromatynę
DNA cytoplazmatyczny małe, koliste cząsteczki tworzące plazmidy małe koliste cząsteczki DNA w mitochondriach i plastydach
ściana komórkowa obecna u większości komórek, zbudowana z kompleksów białkowo - śluzocukrowych (mukopeptyd) od zewnątrz może być okryta otoczką śluzową różnej grubości w komórkach zwierzęcych nie występuje, obecna w komórkach roślinnych (celuloza) i komórkach grzybów niższych (celuloza) oraz wyższych (chityna)
cytoplazma gęsta, bez cytoszkieletu, nie wykazuje ruchu bardziej płynna, obecny cytoszkielet umożliwiający ruch cytoplazmy, a czasami całej komórki
mitochondria brak, w komórkach oddychających tlenowo ich funkcje spełniają wpuklenia błony komórkowej bogate w enzymy wspomagające oddychanie komórkowe (mezosomy) zwykle obecne w komórkach oddychających tlenowo
plastydy brak, w komórkach samożywnych bakterii zielonych, purpurowych i sinic ich funkcje spełniają wpuklenia błony komórkowej bogate w barwniki fotosyntetyczne (chromatofory lub tylakoidy) występują w komórkach roślinnych przeprowadzających fotosyntezę
reticulum endoplazmatyczne jakiekolwiek formy błoniaste w cytoplazmie nie występują obecne w każdej komórce jako system kanałów, cystern i pęcherzyków
rybosomy pływają swobodnie w cytoplazmie, są to tzw. rybosomy małe związane z reticulum endoplazmatycznym, tzw. rybosomy duże
GERL jakiekolwiek formy błoniaste w cytoplazmie nie występują jest systemem połączonych błon reticulum, aparatu Golgiego i lizosomów
substancje zapasowe w cytoplazmie mogą być obecne: glikogen, skrobia, tłuszcze, białka, wolutyna gromadzone w cytoplazmie komórek zwierzęcych tłuszcze i glikogen, w komórkach roślinnych tłuszcze, białka czy skrobia w leukoplastach, w komórkach grzybów glikogen i tłuszcze, w komórkach glonów zaś substancje zapasowe są bardzo zróżnicowane
podział komórki podział bezpośredni podział pośredni: mitoza lub mejoza