+ Pokaż spis treści

Klatka piersiowa

Klatka piersiowa


Klatka piersiowa składa się z żeber i mostka połączonych z kręgosłupem.7 pierwszych par żeber łączy się bezpośrednio z mostkiem (żebra właściwe), 3 pary łączą się z nim poprzez 7 żebro (żebra rzekome), 2 pary nie dochodzą do mostka (żebra wolne). Klatka piersiowa stanowi ochronę narządów wewnętrznych klatki piersiowej, np. płuc i serca. Zapobiega również zapadaniu się płuc podczas ich wentylacji. W ruchu klatki piersiowej biorą udział mięśnie międzyżebrowe. Na klatce piersiowej od góry umieszczona jest obręcz barkowa (2 kości obojczyka i 2 łopatki). Do obręczy tej podwieszone są, za pomocą stawu barkowego, kości kończyny górnej.