+ Pokaż spis treści

Khan Academy

Khan Academy


Khan Academy to edukacyjna organizacja non-profit założona w roku 2006 przez absolwenta Massachusetts Institute of Technology, Salmana Khana. Hasło przedsięwzięcia to "zapewnienie wysokiej jakości edukacji każdemu i wszędzie".


Na stronie internetowej Akademii Khana można znaleźć około 4200 mini-wykładów w postaci filmów zamieszczonych w portalu YouTube, dotyczących m. in. matematyki, historii, medycyny, fizyki, chemii, biologii, astronomii, ekonomii i informatyki.

[Wikipedia]

 

Khan Academy to również doskonałe narzędzie dla nauczycieli, umożliwiające śledzenie postępów w nauce wybranych uczniów. Wystarczy utworzyć swoją klasę nauczyciel może sprawdzić z jakim materiałem zapoznali się poszczególni uczniowie oraz jaki zakres materiału przyswoili (dotyczy matematyki). Jeśli któryś z uczniów potrzebuje więcej czasu na dane zagadnienie to nie spowalnia to tempa nauki reszty klasy, gdyż może on uzupełniać braki i ćwiczyć indywidualnie, we własnym tempie.


Poza materiałami filmowymi Khan Academy udostępnia także ćwiczenia, dzięki którym użytkownik może sprawdzić swoją wiedzę poprzez rozwiazywanie zadań dostosowanych do jego poziomu wiedzy.


[informacje ze strony Edukacja Przyszłości] 

 


Salman Khan: Wykłady wideo rewolucją w edukacji


Salman Khan opowiada, w jaki sposób i w jakim celu stworzył niezwykłą Khan Academy - starannie zaplanowany cykl wykładów wideo z zakresu matematyki, a obecnie również innych dziedzin. Khan demonstruje potencjał ćwiczeń interaktywnych oraz wzywa do zastąpienia tradycyjnego modelu edukacji oglądaniem przez uczniów wideo wykładów w domu i odrabianiu, z pomocą nauczyciela, 'prac domowych' podczas zajęć. (TED)

KA-lite. Wersja offline Khan Academy.

https://learningequality.org/ka-lite

Nauka we własnym tempie to podstawowe przesłanie Khan Academy.