+ Pokaż spis treści

KettleCorn

KettleCorn


KettleCorn to narzędzie rozwijane pod kątem potrzeb dziennikarzy.


Oryginalny projekt Popcorn Maker pozwala twórcom stron internetowych na łatwe tworzenie interaktywnych audio i wideo za pomocą sieciowego edytora WYSIWYG. Projekty mogą być udostępniane, remiksowane i rozwijane.


KettleCorn jest rozwidleniem Popcorn Makera wprowadzającym szereg zmian i dodatków, głównie z myślą o dziennikarzach, ale mogących też mieć istotne znaczenie przy tworzeniu materiałów edukacyjnych.
 

 

Lepsze napisy


Dzięki nowej wtyczce Napisy, użytkownik może szybko wprowadzić opisy, jednego fragmentu lub całego filmu, klikając na plugin i wypełnianiając pole tekstowe. Domyślnie napisy są umieszczane w dolnej części projektu.


Można również wstawić link do opublikowanego arkusza kalkulacyjnego Google z napisami dla całego filmu. Należy po prostu wypełnić w tym szablonie czas startu i zakończenia, tekst napisu, pozycję napisów (górna lub dolna), oraz czy tekst powinien być wyświetlany od prawej do lewej (PRAWDA lub FAŁSZ). Następnie wybrać "Plik"> "Opublikuj w internecie" i kliknąć przycisk "Rozpocznij publikowanie", skopiować i wkleić URL na karcie Zaawansowane, wtyczki Napisy. (Utworzono prosty konwerter transkryptu. Wstaw tekst transkrypcji, kliknij przycisk konwersji, a następnie skopiuj i wklej wynik do nowego arkusza kalkulacyjnego Google.)


Korzystanie z arkusza kalkulacyjnego przy tworzeniu napisów ma wiele zalet:

 

 • Na jednym arkuszu można łatwiej i szybciej tworzyć i edytować wiele napisów.
 • Kopiowanie oryginalnej strony arkusza kalkulacyjnego jest prostym procesem umożliwiającym tłumaczenia.
 • Ułatwia współpracę, poprzez dzielenie arkusza z innymi.

 


Dokąd adres URL arkusza kalkulacyjnego i nazwa strony są zawarte w projekcie KettleCorn, tłumaczenia będą automatycznie aktualizowane zgodnie z aktualizacjami w arkuszu kalkulacyjnym.


Arkusze Google posiadają również prosty sposób szybkiego tłumaczenia arkusza za pomocą Google Translate.


Zacznij od strony arkusza kalkulacyjnego z wprowadzonymi wszystkimi napisami i kodami czasowymi. Powiel tę stronę i zmień nazwę kopii z nowym językiem tłumaczenia (np. chiński). Aby przetłumaczyć komórki w arkuszu możesz użyć Google Translate:


=GoogleTranslate(English!B3,"en","zh-CN")

"English" = nazwa źródła strony arkusza (opcjonalnie)

"B3" = źródło komórek tekstu

"en" = angielski, język z którego tłumaczymy

"zh-CN" = kod języka na który tłumaczymy (chiński uproszczony)


Tłumaczenia


Udostępniono Bing Translator, aby umożliwić tłumaczenie maszynowe jednym kliknięciem, z możliwością przeglądu i dopracowania tłumaczeń.


Jeżeli remiksujemy lub tłumaczymy materiał, możemy edytować swoje preferencje tłumaczenia klikając na "Moje preferencje" i wybierając, czy chcemy ręcznie przetłumaczyć projekt, czy skorzystać z tłumaczenia maszynowego, wybierając żądany język. Potem w kolejnych krokach, klikając na przycisk "przetłumacz" we wtyczce edytora, przy każdym okienku lub zdarzeniu tekstowym. Jeżeli wybrano automatyczne tłumaczenie, to automatycznie tekst zostanie przetłumaczony na preferowany język przy użyciu translatora Bing. Często wtedy będziemy chcieli ulepszyć tłumaczenie. Z tego powodu, oryginalny tekst jest kopiowany w pole tylko do odczytu, tak, że w miarę potrzeby, można przeglądać i dopracowywać tłumaczenie.


Wsparcie RTL dla wszystkich wtyczek


Rozbudowana wtyczka map


Rozszerzono wtyczkę map dodając klikalny marker z opcjonalnym okienkiem informacyjnym wyświetlającym tytuł i opis.


Tu można również linkować do arkusza kalkulacyjnego GoogleDoc do synchronizacji wielu markerów. Podczas odtwarzania, mapa będzie ogniskować się na różnych markerach. Użytkownik może klikać na znaczniki, aby przejść do różnych części filmu.


Oto jak stworzyć interaktywną mapę kontrolowaną przez arkusz kalkulacyjny Google. Otwórz kopię szablonu GoogleDoc arkusza kalkulacyjnego. Każde zatrzymanie na mapie jest reprezentowane przez wiersz w arkuszu. Do każdego wpisu
można:

 

 • Edytować czas rozpoczęcia i zakończenia
 • Ustawić szerokości, długości i powiększenie
 • Opcjonalnie wprowadzić tytuł i opis
 • Zdecydować, czy chcemy marker
 • Określić, czy ma się otwierać okno informacyjne.

 


Po edycji arkusza kalkulacyjnego, z menu Plik wybierz opcję "Opublikuj w internecie". Kliknij na "Rozpocznij publikowanie." Skopiuj i wklej adres URL do karty "Zaawansowane" wtyczki map KettleCorn.


Czołówka i nagłówki


Pozwala szybko tworzyć czytelne, spójne nagłówki. Automatyczne dodawanie elementów opisu, takich jak logo, formatowanie tytułów i podtytułów.


Odnowiona wtyczka okienek (popup)


Zredukowano ogólną liczbę ikon, ale jednocześnie dodano takie, które pomogą opowiedzieć historie lub wskażą link do powiązanych treści. Wreszcie, odnowiono pola popup i chmurki mowy, aby uprościć ich wygląd i nadać im mniej kreskówkowy charakter.


Poprawa stylizacji tekstu


Uproszczono edytor tekstu poprzez adaptację i implementację interfejsu CKEditor.


Pozwoliło to wprowadzić własne style dla popularnych typów tekstu, takich jak cytaty blokowe, napisy i etykiety. Wystarczy zaznaczyć tekst, wybrać styl i zdecydować, czy zakotwiczyć tekst na dole, na górzej czy ustawić go ręcznie.


Plugin ekranu końcowego


Wtyczka ta pozwala w łatwy sposób promować powiązane materiały - trzy tytuły, trzy linki i trzy zdjęcia.

 

Dodatkowe poprawki edytora

 

 • Zmień nazwę warstwy: projekty Popcorn mogą szybko rosnąć w wielkości i złożoności. Użytkownicy mogą zmieniać nazwy warstw projektu, aby lepiej zorganizować swój projekt.
 • Undo / Redo: Włączono funkcje Undo / Redo. Można używać standardowych skrótów klawiszowych Cofnij (Ctrl + Z) i Ponów (Ctrl + Shift + Z).
 • Kopiowanie i wklejanie: W przypadku podobnych efektów w wielu miejscach na osi czasu, użytkownicy mogą kopiować i wklejać wydarzenia.
 • Dokładne rozmiary i położenie: Większość wtyczek zdarzeń ma kartę "Zaawansowane", w którym użytkownicy mogą ustawić wysokość, szerokość i położenie.

 


[na podstawie materiałów producenta]