+ Pokaż spis treści

Kazimierz I Odnowiciel

Kazimierz Odnowiciel
(1039 - 1058)


      Po śmierci Mieszka II kraj pogrążył się w anarchii. Odrodziło się pogaństwo, przy pomocy z zewnątrz (Cesarstwo i Ruś Kijowska) syn Mieszka, Kazimierz zdobył władzę. Po kolei opanował dzielnice swej ojcowizny. Trudności miał zwłaszcza na Mazowszu, gdzie władzę zawłaszczył cześnik Mieszka II, Czesław; musiał też wbrew woli cesarza odebrać Czechom Śląsk. Działalność tego władcy przyniosła mu zasłużony przydomek Odnowiciela. W czasie jego panowania dokonała się reforma siły zbrojnej (przejście od systemu drużynowego do nadawania ziemi "na prawie rycerskim") i odbudowa organizacji kościelnej. Stolicą państwa, wobec zniszczenia Wielkopolski (zwłaszcza w czasie najazdu Brzetysława Czeskiego w 1039 roku) stał się Kraków.