Baza wiedzy

Kausale Nebensätze

Język niemiecki - Kausale Nebensätze


określają przyczynę, powód. W zdaniach tego typu używamy spójników:

denn

 1. "denn" tłumaczymy jako "bo", "ponieważ".
 2. W zdaniach z "denn" występuje zawsze szyk prosty.
 3. Zdanie z "denn" określa przyczynę czynności opisywanej w zdaniu głównym.
 4. Zdanie z "denn" w zdaniu podrzędnie złożonym występuje jako drugie.

Przykłady:

 • Ich kann dich heute nicht besuchen, denn ich habe keine Zeit.
  (Nie mogę cię dzisiaj odwiedzić, bo nie mam czasu).
 • Dieses Jahr können sie nicht nach Spanien fahren, denn ihre Kinder sind noch zu klein.(W tym roku oni nie mogą jechać do Hiszpanii, bo ich dzieci są jeszcze za małe).

weil

 1. "weil" tłumaczymy jako "ponieważ".
 2. W zdaniach z "weil" występuje zawsze szyk końcowy (w przeciwieństwie do zdań z "denn").
 3. Zdanie z "weil" określa przyczynę czynności opisywanej w zdaniu głównym.
 4. Zdanie z "weil" w zdaniu podrzędnie złożonym występuje jako pierwsze lub - częściej - jako drugie.

Przykłady:

 • Ich muss noch etwas im Laden besorgen, weil wir heute Besuch haben.
  (Muszę coś jeszcze załatwić w sklepie, ponieważ mamy dzisiaj gości).
 • Ich kann heute Abend nicht ausgehen, weil ich für die Prüfung lernen muss.

da

 1. "da" tłumaczymy jako "gdyż", "ponieważ", "skoro".
  (W zdaniach czasowych "da" tłumaczymy jako "gdy", "kiedy").
 2. W zdaniach z "da" występuje szyk końcowy.
 3. Zdanie z "da" określa oczywistą (z punktu widzenia autora wypowiedzi) przyczynę czynności opisywanej w zdaniu głównym, dlatego występuje najczęściej jako pierwsze.

Przykłady:

 • Da ich gestern keine Zeit hatte, konnte ich erst heute diese Angelegenheit erledigen.
  (Ponieważ wczoraj nie miałam czasu, mogłam dopiero dzisiaj załatwić tę sprawę).
 • Da wir uns schon so lange kennen, kann ich dir mein Geheimnis verraten.
  (Skoro znamy się tak długo, mogę ci zdradzić moją tajemnicę).
 • Da du die Rechnung nicht bezahlt hast, hat man uns heute das Telefon abgestellt.
  (Ponieważ nie zapłaciłeś rachunku, odłączyli nam dzisiaj telefon).

darum (deshalb, deswegen, daher, also, folglich) - dlatego

 1. Spójniki te mają podobne znaczenie i mogą być używane wymiennie, przy czym "folglich" stosujemy raczej w języku urzędowym.
 2. Po wymienionych spójnikach występuje zawsze szyk przestawny (najpierw orzeczenie - czasownik w formie osobowej, potem podmiot)
 3. Zdanie z dowolnym z wymienionych wyżej spójników w zdaniu podrzędnie złożonym występuje zawsze jako drugie.

Ich bin krank, darum gehe ich zum Arzt.
(Jestem chory, dlatego idę do lekarza).
Dodaj do swoich materiałów