Kąty w okręgu

Kąty w okręgu
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów wpisanych i środkowych.


Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)