+ Pokaż spis treści

Katalog sił trojańskich


[...]
Jest za miastem pagórek płasko nachylony -
Zatem łatwy dający przystęp z każdej strony:
Ludzie i bogi różnym zowią go sposobem,
Ci mianują Bateją, ci Myrynny grobem.
Tam trojańkie zastępy biorą się do zbroi.
Na czele Trojan Hektor, syn Pryjama, stoi;
Z nim wojska najliczniejsze i najtęższe idą,
Gorejące czym prędzej krew przelewać dzidą
Eneasz, syn Anchiza, prowadzi Dardany;
Z Wenery łona idzie ten syn ukochany;
Uczestnikiem swych pieszczot śmiertelnego czyni
I syna mu na Idzie powija bogini.
Lecz nie sam wódz Eneasz, dzielą wodza czyny
Archiloch i Akamas, Antenora syny.
Lud bogatej Zelei, co pod Idą żyje
1 bystrego Ezepu czarne wody pije,
Idzie pod Likaona synem, pod Pandarem;
Sam dał mu łuk Apollo, drogim czcząc go darem.
Rycerzy, którzy Apas dzierżą i Piteją,
Góry Teres dziedziczą i Adrastę sieją,
Wiodą Amfi i Adrast, w kirys przyodziani,
Dwaj Meropa z Perkozu synowie kochani.
Ojciec ich z najbieglejszych pierwszy był wieszczbiarz
Przeglądając w przyszłości, co się synom zdarzy,
Wstrzymywał ich od wojny, zgubnej krwi szafarki;
Nie usłuchali ojca, ciągnęły ich Parki.
Lud, co z Perkoty, z Sestu i Prakcyjum idzie,
W ślachetnej mieszkający Aryzbie, w Abidzie,
Wiedzie Azy Irtacyd; ten od Sellej zdroju
Na ognistych rumakach pośpieszył do boju.
Pelazgi zaś, co w bujnej Larysie osiedli,
Mężny Hippotoj, Pilej na plac bitwy wiedli;
Oni z dzidami liczne ustawiają ziomki,
Krew Marsa, Leta syny, Teutama potomki.
Na czele Traków Pirus i Akamas staje,
Których szumny Hellespont ogranicza kraje.
Licznego wiódł z Cykonów Eufem towarzysza,
Syn Trezena, wnuk Ceja, kochanka Jowisza.