Kąt między styczną i cięciwą

Kąt między styczną i cięciwą
  PEŁNY EKRAN  

Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kąta między styczną, a cięciwą.

Scenariusz zajęć z narzędziem Sketchometry (pdf)