+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Dwudziestolecie międzywojenne - kalendariumŚWIAT POLSKA
1919 - traktat wersalski
      przeprowadzenie pierwszej reakcji
      jądrowej przez Rutherforda
      "Colas Breugnon" - Romain Roland1920 - "150 milionów" Włodzimierza
      Majakowskiego
      pierwszy tom "Przygód dobrego
      wojaka  Szwejka" Jaroslava Ha
ška

1921 - "Sześć osób w poszukiwania
      autora" - Luigi Pirandello


1922 - "Ulisses" - James Joyce
      "Ziemia jałowa"
      - Thomas Stearns Eliot
      "Saga rodu Forsythe'ów"
      - John Galsworthy

      śmierć Marcela Prousta
1923 - "Korsarz" - Joseph Conrad
      "Moje uniwersytety"
      - Maksym Gorki


1924 - śmierć Włodzimierza Lenina,
      zagarnięcie władzy nad Rosją
      radziecką przez Józefa Stalina
      "Manifest surrealistyczny"
      - Andre Breton
      "Czarodziejska góra" - Tomasz Mann
      "Włodzimierz Iljicz Lenin"
      - Włodzimierz Majakowski

   śmierć Josepha Conrada i Franza Kafki
1925 - publikacja "Procesu" Franza Kafki
      filmy - "Pancernik
      Potiomkin" Eisensteina
      i "Gorączka złota" Chaplina

1926 - pośmiertne wydanie
      "Zamku" Franza Kafki

1927 - ostatni tom "W poszukiwaniu
      straconego czasu" Marcela Prousta
      "Byt i czas" - Martin Heidegger
      pierwszy film dźwiękowy
      "Śpiewak jazzbandu"

1928 - pierwszy tom "Cichego Donu"
      Michaiła Szołochowa
      "Opera za trzy grosze"
      - Bertold Brecht
      Mickey Mouse" - pierwszy
      animowany film Walta Disney'a

1929 - początek wielkiego
      kryzysu gospodarczego
      "Pożegnanie z bronią"
      - Ernest Hemingway
      "Na zachodzie bez zmian"
      - Erich Maria Remarque
      "Łaźnie" - Włodzimierz Majakowski

1930 - śmierć Włodzimierza
      Majakowskiego

1931 - "Nocny lot"
      - Antoine Saint Exupery


1932 - "Podróż do kresu nocy"
      - Louis Ferdinand Celine1933 - Adolf Hitler kanclerzem Niemiec,
       Niemcy opuszczają Ligę Narodów


1934 - zadekretowanie socrealizmu
      na I Zjeździe Pisarzy Radzieckich1936 - wkroczenie wojsk
      niemieckich do Nadrenii
      śmierć Maksyma Gorkiego1938 - aneksja Austrii przez Niemcy
      układ monachijski
      śmierć Osipa Mandelsztama

1939 - Niemcy zajmują Czechosłowację
      pakt Ribbentrop-Mołotow
1919 -  wybory do sejmu
         powstanie Teatru Reduta Juliusza Osterwy
         "Łuk" Juliusza Kadena-Bandrowskiego
         "Oktostychy" (pierwszy tomik Jarosława Iwaszkiewicza)
         "Wiosna i wino" (pierwszy tomik
         Kazimierza Wierzyńskiego)
         "Nowe formy w malarstwie" Witkacego

1920 - wojna polsko-radziecka i "cud nad Wisłą"
         powstanie Związku Zawodowego Literatów Polskich
         pierwszy numer pisma "Skamander"
         "Łąka" Bolesława Leśmiana
         "Karmazynowy poemat" Jana Lechonia

1921 - uchwalenie "konstytucji marcowej"
         "But w butonierce" - debiut poetycki
         Brunona Jasieńskiego
         "Tumor Mózgowicz" Witkacego

1922 - zamordowanie prezydenta Narutowicza
         pierwszy numer "Zwrotnicy"
         "Wiatr od morza" Stefana Żeromskiego
         "Niebieskie migdały" - debiut Marii
         Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej

1923 - "Snobizm i postęp"; "Turoń" Stefana Żeromskiego
         "Generał Barcz" Juliusza Kadena-Bandrowskiego
         "Romans Teresy Hennert" Zofii Nałkowskiej
         "Wstęp do teorii czystej formy w teatrze" Witkacego

1924 - reforma skarbowo-walutowa Grabskiego
         pierwszy numer tygodnika "Wiadomości Literackie"
         "Uciekła mi przepióreczka", "Międzymorze",
         "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego
         "Pokolenie Marka Świdy" Andrzeja Struga
         "Mitologia" Jana Parandowskiego
         "Dziesiąta muza" Karola Irzykowskiego
         "Żywe linie" i "A" Tadeusza Peipera

         Nagroda Nobla dla Władysława Reymonta
1925 - "Wiatraki" (pierwszy tom Władysława Broniewskiego)
         "Druga ojczyzna" (pierwszy tom Jerzego Lieberta)
         "Śluby" (pierwszy tom Juliana Przybosia)
         "Ludzie stamtąd" Marii Dąbrowskiej
         "Z dnia na dzień" Ferdynanda Goetla
         "Bezgrzeszne lata" Kornela Makuszyńskiego
         "Historia chłopów polskich" - Aleksander Świętochowski
         "Moi współcześni" Stanisława Przybyszewskiego
         "Żeglarz" Jerzego Szaniawskiego
         "Pastorałki" Tytusa Czyżewskiego
         "Trzy salwy" Broniewskiego, Standego i Wandurskiego

         śmierć Stefana Żeromskiego i Władysława Reymonta
1926 - przewrót majowy Józefa Piłsudskiego
         "Mój świat" (ostatni tomik Jana Kasprowicza)            
         "Słowa we krwi" Juliana Tuwima
         "Pocałunki" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
         "Słowo o Jakubie Szeli" Brunona Jasieńskiego

         śmierć Jana Kasprowicza
1927 - "Kamień" (pierwszy tom Józefa Czechowicza)
         "Pożegnanie jesieni" Witkacego
         "Laur olimpijski" Kazimierza Wierzyńskiego

         śmierć Stanisława Przybyszewskiego

1928 - "Złota wolność" Zofii Kossak-Szczuckiej

1929 - "Rzecz czarnoleska" Juliana Tuwima
         "Palę Paryż" Brunona Jasieńskiego
         "Niespodzianka" Karola Huberta Rostworowskiego
         "Walka o treść" Karola Irzykowskiego
         "Porfirion Osiełek" (debiut Konstantego
         Ildefonsa Gałczyńskiego)


1930 - "Dom kobiet" Zofii Nałkowskiej
         "Nienasycenie" Witkacego
         "Brązownicy" Tadeusza Boya-Żeleńskiego

1931 - tzw. "proces brzeski"
         "Powrót do Europy" - Jarosław Iwaszkiewicz
         śmierć Jerzego Lieberta
1932 - I tom "Nocy i Dni" Marii Dąbrowskiej 
         "Wysokie drzewa" Leopolda Staffa
         "Kordian i cham" Leona Kruczkowskiego
         "Wspólny pokój" Zbigniewa Uniłowskiego
         pośmiertne wydanie "Kołysanki jodłowej"
         Jerzego Lieberta
         sławna lwowska inscenizacja "Dziadów"
         Leona Schillera

1933 - "Panny z Wilka" Jarosława Iwaszkiewicza 
         "Mateusz Bigda" Juliusza Kaden-Bandrowskiego
         "Most" Jerzego Szaniawskiego
         "Zazdrość i medycyna" Michała Choromańskiego

1934 - "Szewcy" Witkacego
         "Sklepy cynamonowe" Brunona Schulza
         "Czerwone tarcze" Jarosława Iwaszkiewicza
         "Obrachunki fredrowskie" Tadeusza Boya-Żeleńskiego
         "Jarmark rymów" Juliana Tuwima

1935 - uchwalenie konstytucji tzw. kwietniowej
         śmierć Józefa Piłsudskiego
         "Granica" Zofii Nałkowskiej
         "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej
         "Dziewczęta z Nowolipek" Poli Gojawiczyńskiej
         "Krzyżowcy" Zofii Kossak-Szczuckiej
         "Zmory" Emila Zegadłowicza
         "Okres bez krat" Antoniego Słonimskiego
1936 - "Trzy zimy" Czesława Miłosza                
         "Napój cienisty" Bolesława Leśmiana
         "Bal w operze" Juliana Tuwima
         "Wolność tragiczna" Kazimierza Wierzyńskiego 
         "Sól ziemi" Józefa Wittlina
         "Na tropach Smętka" Melchiora Wańkowicza

1937 - "Sanatorium Pod Klepsydrą" Brunona Schulza
         "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

         śmierć Bolesława Leśmiana, Andrzeja Struga
         i Zbigniewa Uniłowskiego
1938 - "Krzyk ostateczny" Władysława Broniewskiego
         "Równanie serca" Juliana Przybosia
         "Ład serca" Jerzego Andrzejewskiego

         śmierć Aleksandra Świętochowskiego