+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Młoda Polska - kalendariumŚWIAT POLSKA
1890 - dymisja Bismarcka
         "Portret Doriana Graya" - Oskar Wilde
         "Ślepcy" - Maurycy Maeterlinck
1891 - śmierć Artura Rimbauda
1892 - "Z psychologii jednostki twórczej"
          - Stanisław Przybyszewski

1893 - "Requiem aeternam"
         - Stanisław Przybyszewski


1894 - Mikołaj II carem Rosji
         początek działalności Hakaty
         "Wnętrze" - Maurycy Maeterlinck
           


1895 - wynalezienie kina przez braci Lumiere
         "Szaleństwo Almayera"
          - Joseph Conrad
1896 - śmierć Paula Verlaine'a

1897 - "Wujaszek Wania" - Antoni Czechow
1898 - wojna amerykańsko-hiszpańska
         wynalezienie radia1899 - wojna burska
         "Zmartwychwstanie" - Lew Tołstoj1900 - wystawa powszechna w Paryżu
         "Lord Jim" - Joseph Conrad
         śmierć Fryderyka Nietschego
          i Oscara Wilde'a
1901 - śmierć królowej Wiktorii w Anglii
         "Buddenbrookowie" - Tomasz Mann
         "Trzy siostry" - Antoni Czechow
         "Sonata widm" Augusta Strindberg
1902 - "Jądro ciemności" - Joseph Conrad

1904 - wybuch wojny rosyjsko-japońskiej
         "Wiśniowy sad" - Antoni Czechow
         śmierć Antoniego Czechowa1905 - rewolucja w Rosji
         ogłoszenie przez Alberta Einsteina
         teorii względności


1906 - śmierć Henryka Ibsena

1907 - "Ewolucja twórcza" - Henryk Bergson
         "Pragmatyzm" - William James1908 - zajęcie Bośni i Hercegowiny przez
         Austro-Węgry


1909 - "Manifest futurystyczny" we Włoszech


1910 - śmierć Lwa Tołstoja
1912 - I wojna bałkańska
         śmierć Augusta Strindberga


1913 - I tom "W poszukiwaniu straconego
         czasu" - Marcel Proust
         "Alkohole" - Guillaume Apollinaire

1914 - zamach w Sarajewie
         i wybuch I wojny światowej
         "Pigmalion" - George Bernard Shawa
         "Obłok w spodniach"
         - Włodzimierz Majakowski1916 - bitwa pod Verdun
         wystąpienie dadaistów w Szwajcarii

1917 - rewolucja październikowa w Rosji
         "Wstęp do psychoanalizy"
         - Zygmunt Freud

1918 - koniec I wojny światowej
         "Psychologia indywidualna"
         - Alfred Adler
         pierwszy tom"Zmierzchu Zachodu"
         Oswalda Spenglera

         śmierć Guillaume'a Apollinaire'a
1890 - sprowadzenie na Wawel zwłok
         Adama Mickiewicza
         "Lalka" - Bolesław Prus( wydanie książkowe)
         "Klub kawalerów" - Michał Bałucki
         pierwsza wystawa polskich impresjonistów:
         Władysława Podkowińskiego i Józefa Pankiewicza

1891 - "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza
         I tom poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
         "Siłaczka" - Stefan Żeromski
         "Sztuka i krytyka u nas" - Stanisław Witkiewicz
         "Studium o Maeterlincku" - Zenon Przesmycki

1892 - powstanie Polskiej Partii Socjalistycznej
         "Pan Balcer w Brazylii" - Maria Konopnicka
         "Listy z Afryki" - Henryk Sienkiewicz

1893 - powstanie Socjaldemokracji
         Królestwa Polskiego
         otwarcie Teatru Miejskiego w Krakowie
         (dyr. Tadeusz Pawlikowski)
         wystawienie "Szału uniesień" Władysława
   Podkowińskiego i "Melancholii" Jacka Malczewskiego

         śmierć Jana Matejki
1894 - wystawienie "Panoramy racławickiej"
         Wojciecha Kossaka i Jana Styki
         "Emancypantki" - Bolesław Prus
         "Nad głębiami" - Adam Asnyk
         II tom poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
         "Doktor Piotr" - Stefan Żeromski

1895 - stworzenie przez Stanisława
         Wyspiańskiego słynnej polichromii
          w kościele franciszkanów w Krakowie
         "Rodzina Połanieckich" - Henryk Sienkiewicz
         Dwa pierwsze tomy opowiadań Żeromskiego

         śmierć Władysława Podkowińskiego
1896 - "Quo vadis" - Henryk Sienkiewicz
   pierwsza część "Komediantki" Władysława Reymonta

1897 - powstanie Stronnictwa
         Narodowo-Demokratycznego
         założenie towarzystwa "Sztuka"
         "Faraon" - Bolesław Prus
         śmierć Adama Asnyka
1898 - otwarcie Politechniki Warszawskiej
         odsłonięcie pomników Mickiewicza
         w Krakowie i Warszawie
         objęcie redakcji krakowskiego "Życia"
         przez  Stanisława Przybyszewskiego
         "Krzak dzikiej róży" - Jan Kasprowicz
         "Syzyfowe prace" - Stefan Żeromski
         "Warszawianka" - Stanisław Wyspiański
         "Młoda Polska" - Artur Górski

1899 - przejęcie dyrekcji Teatru Miejskiego
         przez Józefa Kotarbińskiego
         "Ziemia obiecana" - Władysław Reymont
         "Klątwa" - Stanisław Wyspiański

         śmierć Juliusza Kossaka
1900 - nakaz nauczania religii po niemiecku
         w szkołach zaboru pruskiego
         "Krzyżacy" - Henryk Sienkiewicz
         "Ludzie bezdomni" - Stefan Żeromski

1901 - strajk szkolny we Wrześni
         założenie pisma "Chimera"
         "Sny o potędze" - Leopold Staff
         "Walka ze sztuką" - Zenon Przesmycki
         "Wesele" - Stanisław Wyspiański
   Pierwsze wystawienie "Dziadów" Adama Mickiewicza

         śmierć Michała Bałuckiego
1902 - "Ginącemu światu" - Jan Kasprowicz
         "W mroku gwiazd" - Tadeusz Miciński
         "My młodzi" - Stanisław Brzozowski
         obrazy "Anioł śmierci" Jacka Malczewskiego
         i "Macierzyństwo" Stanisława Wyspiańskiego

         śmierć Adolfa Dygasińskiego
1903 - Nagroda Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie
         "Dzień duszy" - Leopold Staff
         "Próchno" - Wacław Berent
         "Na srebrnym globie" Jerzy Żuławski
         "Na skalnym Podhalu" Kazimierz Przerwa-Tetmajer
         "Wrzos" - Maria Rodziewiczówna
         "Wyzwolenie" - Stanisław Wyspiański
         "Śnieg" - Stanisław Przybyszewski

1904 - protest Drzymały w zaborze pruskim
         "Chłopi" - Władysław Reymont
         "Popioły" - Stefan Żeromski
         "Akropolis" i "Noc listopadowa"
         - Stanisław Wyspiański
         "W małym domku" - Tadeusz Rittner

1905 - rozruchy rewolucyjne w zaborze rosyjskim
         stracenie Stefana Okrzei i Mariana Kasprzaka
         Nagroda Nobla dla Henryka Sienkiewicza
         powstanie kabaretu "Zielony balonik"
         "Echa leśne" Stefan Żeromski
1906 - "O bohaterskim koniu i walącym
         się domu" - Jan Kasprowicz
         "Nagi bruk" Stefan Żeromski
         "Kniaź Potomkin" - Tadeusz Miciński
         wystawienie "Moralności Pani Dulskiej"
         Gabrieli Zapolskiej

1907 - "Z Tatr" - Stanisław Witkiewicz
         "Powrót Odysa" i "Sędziowie"
         - Stanisław Wyspiański

         śmierć Stanisława Wyspiańskiego
1908 - założenie Związku Strzeleckiego w Galicji
         "Ludzie podziemni" - Andrzeja Strug
         "Płomienie" - Stanisław Brzozowski
         "Dzieje grzechu" - Stefan Żeromski

1909 - sąd nad Stanisławem Brzozowskim
         "Trędowata" - Helen Mniszkówna
         "Róża" - Stefan Żeromski

1910 - obchody pięćsetlecia zwycięstwa
         pod Grunwaldem
         "Gloria victis" Eliza Orzeszkowa
         "Nietota" - Tadeusz Miciński
         "Dzieje jednego pocisku" - Andrzej Strug
         "Legenda Młodej Polski" - Stanisław Brzozowski

         śmierć Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej
1911 - "Ozimina" - Wacław Berent
         śmierć Stanisława Brzozowskiego
1912 - "Sad rozstajny" - Bolesław Leśmian
         "W pustyni i w puszczy" - Henryk Sienkiewicz
         "Wierna rzeka" - Stefan Żeromskiego

         śmierć Bolesława Prusa
1913 - "Słówka" - Tadeusz Boy-Żeleński1915 - "Ta co nie zginęła" - Edward Słoński
         śmierć Stanisława Witkiewicza
1916 - "Księga ubogich" - Jan Kasprowicz
         powstanie pisma "Pro Arte et Studio"
         śmierć Henryka Sienkiewicza
1917 - kryzys przysięgowy w legionach polskich i uwiezienie Piłsudskiego
         utworzenie Armii Polskiej we Francji
1918 - odzyskanie niepodległości przez Polskę
         powstanie kawiarni poetów "Pod Pikadorem"
         "Sonety" - Antoni Słonimski
         "Czychanie na Boga" - Julian Tuwim
         "Żywe kamienie" - Wacław Berent