+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Średniowiecze - kalendarium

 

WIEK POLSKA ŚWIAT
V   413-426 - "O państwie Bożym" św. Augustyna
476 - upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego
VIII   754 - powstanie Państwa Kościelnego
778 - bitwa pod Ronceval
      (będąca inspiracją dla "Pieśni o Rolandzie")
800 - Karol Wielki cesarzem
IX "Geograf bawarski"
(najstarszy zabytek języka polskiego)
864 - początek misji Cyryla i Metodego
X 966 - chrzest Polski
990-992 - "Dagome Iudex..."
997 - śmierć św. Wojciecha
962 - Otto I cesarzem
988 - chrystianizacja Rusi
XI 1000 - zjazd gnieźnieński
1025 - koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego
łacińskie żywoty św. Wojciecha
kronika Thietmara
1054 - schizma wschodnia
1096 - pierwsza wyprawa krzyżowa
"Pieśń o Rolandzie"
XII 1113-1116 - Kronika polska Galla Anonima
1136 - "Bulla gnieźnieńska"
1138 - śmierć Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego
powstanie "Drzwi gnieźnieńskich"
XII i XIII - romanse arturiańskie, opowieści
o Tristanie i Izoldzie
powstanie pierwszych uniwersytetów
początki stylu gotyckiego
XIII "Kronika" Wincentego Kadłubka
1226 - sprowadzenie do Polski Zakonu Krzyżackiego
1241 - bitwa pod Legnicą
ok. 1270 - "Księga henrykowska"
"Bogurodzica"
1226 - śmierć św. Franciszka z Asyżu
ok. 1226 - "Złota legenda" Jakuba de Voragine
1226 - 1273 - "Summa teologiczna" św.
Tomasza
XIV 1320 - koronacja Władysława Łokietka
1333 - 1370 - rządy Kazimierza Wielkiego
1364 - założenie Akademii Krakowskiej
"Kazania świętokrzyskie"
"Psałterz floriański"
"Kronika Janka z Czarnkowa"
1386 - ślub Jadwigi z Jagiełłą
1307 - 1321 - "Boska Komedia" Dantego
1309 - początek tzw. "niewoli awiniońskiej"
          papieży
1337 - początek wojny stuletniej
1340 - 1364 - "Sonety do Laury" Petrarki
1348 - 1353 - "Dekameron" Boccaccia
1387 - chrystianizacja Litwy
XV 1410 - bitwa pod Grunwaldem
"Biblia królowej Zofii"
kronika Jana Długosza
wiersze religijne i świeckie (np. Lament świętokrzyski, Legenda o św. Aleksym,
O zachowaniu się przy stole)
1466 - pokój toruński
ok. 1450 - wynalezienie ruchomej czcionki
            przez Gutenberga
1453 - zdobycie Konstantynopola przez Turków
1462 - "Wielki Testament" Franciszka Villona
1492 - wyprawa Krzysztofa Kolumba