+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Renesans - kalendariumŚwiat
Polska

1509 - "Pochwała głupoty" -
         Erazm z Rotterdamu


1516 - "Orland szalony"
         - Lodovico Ariosto


1519 - śmierć Leonarda da Vinci1534 - założenie zakonu jezuitów

1545 - 1563 - sobór trydencki
1549 - powstanie Plejady we Francji


1564 - śmierć Michała Anioła


1572 - noc św. Bartłomieja
         "Jerozolima wyzwolona"
         - Torquato Tasso
1580 - "Próby" - Montaigne
1505 - konstytucja "nihil novi"


1513 - "Raj duszny" - Biernat z Lublina


1518 - przybycie Bony do Krakowa

1520 - początek ruchu egzekucyjnego szlachty
1522 - "Żywot Ezopa" - Biernat z Lublina
1525 - hołd pruski

1542 - "Smutki" - Klemens Janicki
1543 - "O obrotach ciał niebieskich" - Mikołaj Kopernik
       "Krótka rozprawa..." - Mikołaj Rej
       "Łaski, czyli o karze za mężobójstwo"
         - Andrzej Frycz-Modrzewski1551 - "O poprawie Rzeczypospolitej"
         - Andrzej Frycz-Modrzewski

1566 - "Dworzanin polski" - Łukasz Górnicki
1568 - "Źwierciadło" - Mikołaj Rej

1572 - śmierć Zygmunta Augusta 

 
1578 - "Odprawa posłów greckich" - Jan Kochanowski
1579 - "Psałterz Dawidów" - Jan Kochanowski,
             "Żywoty świętych" - Piotr Skarga
1580 - "Treny" - Jan Kochanowski 
          
1584 - śmierć Jana Kochanowskiego
1586 - pośmiertne wydanie "Pieśni" Jana Kochanowskiego
1597 - "Kazania sejmowe" - Piotr Skarga
1599 - tłumaczenie "Biblii" ks. Jakuba Wujka