+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Pozytywizm - kalendariumŚWIAT POLSKA

1862 - Bismarck kanclerzem Prus
         "Nędznicy" - Wiktor Hugo
1863 - "Utylitaryzm" - John Stuart Mill
         "Historia literatury angielskiej"
          - Hipolit Taine
         "Żywot Jezusa" - Ernest Renan

         otwarcie metra w Londynie


1865 - "Filozofia sztuki" - Hipolit Taine


1866 - "Zbrodnia i kara"
          - Fiodor Dostojewski
         I tom "Kapitału" Karola Marksa

         Bismarck wygrywa wojny z Austrią


1869 - "Wojna i pokój" - Lew Tołstoj


1870 - Bismarck wygrywa wojnę z Francją
         Sobór Watykański I ogłasza dekret
         o nieomylności papieża
1871 - Komuna Paryska
         zjednoczenie Niemiec
1872 - "Wstęp i pogląd ogólny na
         filozofię pozytywną"
          - Herbert Spencer
         "Biesy" - Fiodor Dostojewskiego

1873 - "W 80 dni dookoła świata"
          - Juliusz Verne

         śmierć Johna Stuarta Milla

1875 - "Socjologia" August Comte
1876 - wynalezienie telefonu przez Bella  


1877 - wojna rosyjsko-turecka
         (tzw. bałkańska)
         "Anna Karenina" - Lew Tołstoj
1878 - wynalezienie fotografii 


1879 - wynalezienie żarówki elektrycznej
1880 - odkrycie prątków gruźlicy
         powstanie grupy naturalistów
         z Emilem Zolą na czele
         "Bracia Karamazow"
          - Fiodor Dostojewski

1881 - śmierć Fiodora Dostojewskiego
         i Gustawa Flauberta

1882 - śmierć Karola Darwina

1884 - "Dzika kaczka" - Henryk Ibsen


1885 - "Germinal" - Emil Zola
1886 - "Poza dobrem i złem"
          - Fryderyk Nietsche
         "Iluminacja" Artur Rimbaud
1889 - wzniesienie wieży Eiffla w Paryżu
1895 - wynalezienie kina
1861 - wejście Aleksandra Wielopolskiego do rządu
1862 - otwarcie Szkoły Głównej w Warszawie

1863 - wybuch powstania styczniowego
         cykl kartonów "Polonia" - Artur Grottger1864 - upadek powstania styczniowego
         uwłaszczenie w Królestwie Polskim
1865 - zakaz nabywania przez
         Polaków ziemi na Litwie
         opera "Straszny dwór" - Stanisław Moniuszko
1866 - "Vade-mecum" - Cyprian Kamil Norwid1867 - początek autonomii w Galicji
1868 - śmierć Artura Grottgera
1869 - rozwiązanie Szkoły Głównej
         "Teka Stańczyka" -
         I tom poezji Adama Asnyka
1871 - Stanisław Koźmian dyrektorem teatru w Krakowie
         "My i wy" Aleksandra Świetochowskiego
1872 - "Pan Graba" - Eliza Orzeszkowa
         pierwsze felietony Bolesława Prusa

         zakaz używania języka polskiego
         w szkołach w Królestwie
         śmierć Stanisława Moniuszki
1873 - "Hrabina Cosel" - Józef Ignacy Kraszewski
         "Marta" - Eliza Orzeszkowa
         "Praca u podstaw" - Aleksander Świętochowski
         "Utylitaryzm w literaturze" - Piotr Chmielowski


1876 - "Stara baśń" - Józef Ignacy Kraszewski
         "Romantyzm i jego skutki" Franciszek Krupiński

         śmierć Aleksandra Fredry
1877 - powstanie "Ateneum" i "Nowin"
         "Szkice węglem" - Henryk Sienkiewicz

1878 - "Listy z podróży do Ameryki" - Henryk Sienkiewicz
         "Meir Ezofowicz" - Eliza Orzeszkowa

         "Bitwa pod Grunwaldem" - Jan Matejki
1879 - "Janko Muzykant" Henryk Sienkiewicz
1880 - "Anielka" i "Powracająca fala" - Bolesław Prus
         "Za chlebem" - Henryk Sienkiewicz
1881 - "Latarnik" - Henryk Sienkiewicz
         "Poezje" - Maria Konopnicka

         założenie "Prawdy"
1882 - założenie "Kraju"
         zaczyna działać "Proletaryat" Ludwika Waryńskiego
         "Wskazania polityczne" - Aleksander Świętochowski
         "Bartek Zwycięzca" - Henryk Sienkiewicz
1883 - "Dom otwarty" Michał Bałucki
         śmierć Cypriana Kamila Norwida
1884 - polscy naturaliści opanowują "Wędrowca"
         "Wernychora" - Jan Matejko
         "Ogniem i mieczem" - Henryk Sienkiewicz

1886 - "Potop" - Henryk Sienkiewicz
         "Placówka" Bolesław Prus


1887 - zakaz używania języka polskiego
         w szkołach zaboru pruskiego
         zaczyna wychodzić "Życie" Zenona Miriama
         Przesmyckiego
         śmierć Józefa Ignacego Kraszewskiego
1888 - "Nad Niemnem" - Eliza Orzeszkowa
         "Pan Wołodyjowski" - Henryk Sienkiwicz


1890 - "Lalka" - Bolesław Prus
         sprowadzenie prochów Adama Mickiewicza
         do Polski
1891 - "Bez dogmatu" - Henryk Sienkiewicz
         I seria "Poezji" Kazimierza Przerwy-Tetmajera
         "Z psychologii jednostki twórczej"
         - Stanisław Przybyszewski

1893 - powstanie SDKPiL
         śmierć Jana Matejki
         "Szał uniesień" - Władysław Podkowiński
1894 - "Nad głębiami" - Adam Asnyk
         II seria "Poezji" Kazimierza Przerwy-Tetmajera
1895 - "Opowiadania" - Stefan Żeromski
1896 - "Quo vadis" - Henryk Sienkiewicz