+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Romantyzm - kalendariumŚWIAT POLSKA


1804 - Napoleon Cesarzem Francuzów

1808 - publikacja I części "Fausta"
            Johanna Wolfganga Goethego


1812 - wyprawa Napoleona na Rosję
1814 - pozbawienie władzy Napoleona
1815 - kongres wiedeński

1819-24 - "Don Juan" - George Gordon Byron

1824 - śmierć Byrona

1825 - Śmierć Cara Aleksandra I
            tzw."powstanie dekabrystów"
1827 - "Cromwell" - Wiktor Hugo
            (wstęp o dramacie
            romantycznym)


1829 - pierwsze powieści wchodzące
            w skład cyklu
            "Komedia ludzka" Honoriusza Balzaca

1830 - powstanie we Francji i Belgii
            zaczyna się ukazywać
            "Wykład filozofii pozytywnej" -
            August Comte

1832 - II cz. "Fausta" Goethego        
1836 - "Klub Pickwicka" - Karol Dickens


1848 - "Wiosna Ludów"
            "Manifest komunistyczny" -
            Karol Marks i Fryderyk Engels
1793 - rodzi się Aleksander Fredro
1798 - rodzi się Adam Mickiewicz

1807 - powstanie Księstwa Warszawskiego


1809 - rodzą się Juliusz Słowacki i Fryderyk Chopin
1812 - rodzi się Zygmunt Krasiński

1815 - powstanie Królestwa Polskiego
1816 - "Boże coś Polskę..." - Alojzy Felińskiego
1820 - powstaje "Oda do młodości" Mickiewicza
1821 - rodzi się Cyprian Kamil Norwid
1822 - wydanie "Ballad i romansów" Mickiewicza
1823 - II tom poezji Mickiewicza
            "Dziady" cz. II i IV, "Grażyna" Mickiewicza
            aresztowanie młodzieży na Litwie

1824 - wyrok w procesie Filomatów
            wyjazd Mickiewicza do Rosji
1825 - "Maria" - Antoni Malczewski
1828 - "Konrad Wallenrod" - Adam Mickiewicza
1829 - koronacja cara Mikołaja I w Warszawie
            wyjazd Mickiewicza z Rosji na Zachód

1830 - wybuch powstania listopadowego1831 - upadek powstania listopadowego
1832 - III cz. "Dziadów",
            "Księgi narodu i pielgrzymstwa
            polskiego" - Adam Mickiewicz

1833 - premiera "Ślubów panieńskich"
            Aleksandra Fredry

1834 - premiera "Zemsty" Aleksandra Fredry
            "Pan Tadeusz" - Adam Mickiewicza
            "Kordian" - Juliusz Słowacki

1835 - "Nie-Boska komedia" - Zygmunt Krasiński

1839 - "Balladyna" Słowackiego
1840 - początek paryskich wykładów Mickiewicza
1841 - przybycie Andrzeja Towiańskiego
            do Paryża
            "Beniowski" - Juliusz Słowacki
1842 - wyjazd Norwida z Polski
1843 - "Ksiądz Marek" i "Sen srebrny Salomei"
            - Juliusz Słowacki

1846 - powstanie krakowskie
            rabacja galicyjska
1848 - Legion Polski Mickiewicza


1849 - śmierć Juliusza Słowackiego
             i Fryderyka Chopina
1851 - "Promethidion" - Cyprian Kamil Norwid
1855 - śmierć Adama Mickiewicza
1859 - śmierć Zygmunta Krasińskiego
1861 - śmierć Adama J. Czartoryskiego
            demonstracje w Warszawie
1863-64 - powstanie styczniowe