+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Oświecenie - kalendariumŚWIAT POLSKA
1687 - "Matematyczne podstawy
            filozofii naturalnej" - Isaac Newton
1690 - "Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego"
             - John Locke


1715 - śmierć Ludwika XIV
1719 - "Robinson Crusoe" - Daniel Defoe
1721 - "Listy perskie" - Monteskiusz
            układ w Nystad
            (początek mocarstwowości Rosji)1735 - urodził się Ignacy Krasicki
1740 - Fryderyk II władcą Prus


1747 - otwarcie Biblioteki Załuskich
1748 - "Człowiek-maszyna" La Mettrie
1751 - zaczyna się ukazywać
            "Encyklopedia francuska"
1759 - "Kandyd" - Wolter
1760 - "Pieśni Osjana" - James Macpherson
1761 - "Nowa Heloiza" - Jan Jakub Rousseau
1762 - "Umowa społeczna" - Jan Jakub Rousseau

            Katarzyna II carycą Rosji1768 - "Podróż sentymentalna" - Lawrence Sterne
1769 - powstanie maszyny parowej1773 - rozwiązanie zakonu jezuitów
            "Kubuś Fatalista" - Denis Diderot
1774 - "Cierpienia młodego Wertera" - Johann Wolfgang Goethe

1776 - "Bogactwo narodów" - Adam Smith (książka
zawierająca podstawy gospodarczego liberalizmu)1781 - "Krytyka czystego rozumu" - Immanuel Kant
1782 - "Zbójcy" - Fryderyk Schiller

1783 - pierwszy lot balonem1789 - początek Wielkiej Rewolucji Francuskiej
1793 - stracenie Ludwika XVI

1799 - Napoleon Konsulem Francji
1800 - powołanie Towarzystwa Przyjaciół Nauk

1804 - Napoleon Cesarzem Francuzów
1697 - August II Mocny królem Polski

1733 - August III królem Polski
      "Głos wolny, wolność ubezpieczający"
      - Stanisław Leszczyński


1740 - założenie Collegium Nobilium
1741 - "O poprawie wad wymowy"
      - Stanisław Konarski


1763 - "O skutecznym nad sposobie"
            - Stanisław Konarski

1764 - Stanisław August Poniatowski królem Polski
1765 - otwarcie sceny narodowej
      zaczyna się ukazywać "Monitor"            
      otwarcie Szkoły Rycerskiej
1766 - "Uwagi o śmierci niechybnej" - Józef Baka
1768-72 - konfederacja barska

1770 - zaczynają się ukazywać
      "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne"
1772 - I rozbiór Polski
1773 - powołanie Komisji Edukacji Narodowej1775 - "Myszeida" - Ignacy Krasicki
1776 - "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki"
             - Ignacy Krasicki

1778 - "Monachomachia" - Ignacy Krasicki
1779 - "Satyry" cz.1, "Bajki i przypowieści"
             - Ignacy Krasicki

1781 - "Fircyk w zalotach" - Franciszek Zabłocki


1787-1788 - "Poezje"- Franciszek Dionizy Kniaźnin
      "Anonima listów kilka" - Hugo Kołłątaj
1788 - początek Sejmu Czteroletniego

1790 - "Przestrogi dla Polski"- Stanisław Staszic
1791 - "Powrót posła" - Julian Ursyn Niemcewicz
      uchwalenie Konstytucji 3 maja
1792 - konfederacja targowica
1793 - II rozbiór Polski
1794 - powstanie kościuszkowskie
      "Krakowiacy i górale" - Wojciech Bogusławski
1795 - III rozbiór Polski
1797 - legiony we Włoszech
      "Pieśni legionów" - Józef Wybicki


1801 - śmierć Ignacego Krasickiego