+ Pokaż spis treści

Kalendarium

Barok - kalendariumŚWIAT POLSKA
1600 - "Hamlet" - Szekspir1606 - "Makbet" - Szekspir

1611 - "Burza" - Szekspir

1615 - "Don Kichote" - Cervantes
1616 - śmierć Szekspira
1618 - początek wojny trzydziestoletniej
1622 - bitwa z Turkami pod Chocimiem
1635 - powstanie Akademii Francuskiej
1636 - "Cyd" - Pierre Corneille
1637 - "Rozprawa o metodzie" - Kartezjusz
1649 - stracenie Karola I w Anglii


1655 - potop szwedzki


1664 - "Świętoszek" - Molier
1667 - "Raj utracony" - John Milton
1668 - "Bajki" - Jean de La Fontaine
1674 - "Sztuka poetycka" - Mikołaj Boileau
1677 - "Fedra" - Jean Racine

1682 - Piotr I carem Rosji1700 - początek wojny północnej

1601 - "Rytmy abo Wiersze polskie"
            - Mikołaj Sęp Szerzyński

1605 - bitwa ze Szwedami pod Kircholmem
1606 - "Światowa rozkosz" - Hieronim Morsztyn
1609 - rokosz Zebrzydowskiego

1614 - "Sielanki" - Szymon Szymonowic1622 - pierwszy polski przekład poezji Marina1640 - śmierć Daniela Naborowskiego
1647 - "Kanikuła albo psia gwiazda"
            - Jan Andrzej Morsztyn

1648 - powstanie Chmielnickiego
1649 - obrona Zbaraża
1651 - bitwa z Kozakami pod Beresteczkiem
1652 - pierwsze liberum veto

1658 - wypędzenie Arian
1661 - "Lutnia" - Jan Andrzej Morsztyn1670 - "Wojna chocimska" - Wacław Potocki
1672 - poddanie Kamieńca Podolskiego Turkom
1673 - bitwa z Turkami pod Chocimiem
1674 - Jan III Sobieski królem Polski


1683 - Sobieski pod Wiedniem
1691 - "Pamiętniki" - Jan Chryzostom Pasek
         "Psalmodia polska" - Wespazjan Kochowski