+ Pokaż spis treści

Kahoot!

Kahoot!


Kahoot umożliwia (bezpłatnie, po zarejestrowaniu się) tworzenie quizów i ankiet, na które uczniowie mogą odpowiadać na dowolnym urządzeniu mającym przeglądarkę internetową. Uczniowie nie muszą zakładać kont, wystarczy wejść na stronę kahoot.it i wpisać udostępniony przez nauczyciela pin.


Quizy tworzymy za pomocą prostego narzędzia "przeciągnij i upuść” (przy użyciu dowolnego urządzenia). Mogą one zawierać wbudowane obrazy i wideo.


Uczniowie (liczba "graczy" jest nieograniczona)  dpowiadają na pytania w czasie rzeczywistym poprzez łatwy w obsłudze interfejs, za pomocą dowolnego urządzenia. Możemy wprowadzić limit czasu na odpowiedź, dla każdego pytania (od 5 sekund do 2 minut).


Za prawidłowe odpowiedzi i utrzymanie się w limicie czasu mogą być przyznawane punkty. Wynik wyświetlany jest wtedy na ekranie głównym (nauczyciela).