+ Pokaż spis treści

Joanna Muszyńska

JOANNA MUSZYŃSKA


Joanna MuszyńskaAbsolwentka slawistyki (literaturoznawstwo) i polonistyki (językoznawstwo) Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW; prowadziła m.in. zajęcia z pracy nad tekstem autorskim, redakcji językowej tekstu, nauki o języku, fleksji i składni języka polskiego. W jej dorobku znalazły się tłumaczenia współczesnej prozy polskiej na język serbski oraz artykuły naukowe i popularyzujące naukę. Jako redaktor prowadzący opracowała autobiografię jednego z ostatnich Cichociemnych, a także cykl poradników metodycznych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.


Doświadczenie zdobywała w warszawskich szkołach (VI LO im. Tadeusza Reytana, SLO Nr 25, Społeczne Gimnazjum Nr 32). Poza uczeniem języka polskiego organizowała i (współ)prowadziła zajęcia fakultatywne (fakultety teatromaniackie oraz kulturoznawcze). Jest współautorem scenariuszy do zajęć WOK publikowanych przez Polski Instytut sztuki Filmowej.


Nie lubi teoretyzować, woli działać, co w przestrzeni szkolnej rozumie jako kontakt z Człowiekiem („powiedz coś, a powiem Ci, kim jesteś”) i z Językiem (Ferdynand de Saussure: „[…] język nigdy się nie myli”). Może już widać, że w pracy naukowej opowiada się za neostrukturalizmem, ale na szczęście podczas lekcji sięga po takie narzędzia, jakich aktualnie potrzebuje konkretna grupa. Jedno jest pewne – i tak są to zawsze narzędzia analizy językowej, z gramatyką języka polskiego włącznie. Dlaczego? O to trzeba pytać jej podopiecznych – „stuprocentowych” maturzystów i finalistów olimpiad polonistycznych.