+ Pokaż spis treści

Joanna Kujawska

Joanna Kujawska


Joanna KujawskaJoanna Kujawska nauczycielka geografii. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego wydziału Nauk o Ziemi ze specjalizacją Geografia Turyzmu. Jest nauczycielem mianowanym oraz egzaminatorem maturalnym.  Praca w szkole jest jedną z jej pasji. Swoje zainteresowania geografią przekazuje uczniom. Z dużą wnikliwością tłumaczy zjawiska i procesy zachodzące na świecie. W pracy nauczyciela osiąga sukcesy.  Wyrażają się one poprzez dobrze zdane egzaminy maturalne i gimnazjalne jej uczniów oraz wysokie lokaty uczniów w Olimpiadzie Geograficznej i Kuratoryjnym Konkursie Geograficznym.

Drugą jej pasją są podróże, zarówno te bliskie i te dalekie. Motto jej podróży to „ w poszukiwaniu nowych smaków”. W czasie wolnym czyta, przede wszystkim biografie, słucha muzyki lat 70-tych, a nade wszystko ceni sobie humor Woody Allena.