+ Pokaż spis treści

Jan Olbracht

Jan Olbracht
(1492-1501)


      Początkowo przeznaczony przez Kazimierza Jagiellończyka na tron węgierski, przegrał jednak wojnę o władzę z własnym bratem, Władysławem Czeskim. Po śmierci ojca w 1492 roku objął tron polski. W polityce wewnętrznej istotnym faktem stało się, poświadczone w 1493 roku, ukonstytuowanie się dwuizbowego sejmu. W roku 1496 król ogłosił w Piotrkowie rozległy przywilej stanowy dla szlachty. Wzmocniwszy swą pozycję w państwie wyrusza w roku następnym na wyprawę mołdawską. Wyprawa ta kończy się klęską wojsk polskich na Bukowinie. Niedługo później Jan Olbracht, złożony chorobą kończy życie.