+ Pokaż spis treści

Jan Kazimierz

Jan Kazimierz
(1648-1668)


Przyrodni brat Władysława IV. Obejmuje rządy w Polsce dotkniętej powstaniem Chmielnickiego. Wydarzenia tego powstania zdominują pierwsze lata rządów Jana Kazimierza. W roku 1655 Rzeczpospolitą zaleje "potop szwedzki". Król tymczasowo opuści terytorium kraju, chroniąc się na Śląsku. Mimo zakończenia w 1660 roku wojen ze Szwecją (pokój w Oliwie), sytuacja międzynarodowa dla Polski nie była dobra. W polityce wewnętrznej Jan Kazimierz nie zdołał wzmocnić pozycji monarchy. Często ulegając swej żonie, Ludwice Marii Gonzadze, popadała w coraz częstsze konflikty z poddanymi (generalne odstępstwo szlachty od króla w czasie "potopu", Rokosz Lubomirskiego"). W roku 1668 Jan Kazimierz abdykuje.