+ Pokaż spis treści

Jan III Sobieski

Jan III Sobieski
(1674-1696)Opromieniony zwycięstwem nad Turkami pod Chocimiem, Jan Sobieski został wybrany królem Polski na elekcji w roku 1674. Znakomity wódz i polityk, cieszył się dużym poparciem szlachty. Był zwolennikiem oparcia się na stonnictwie profrancuskim (żoną króla była Maria Kazimiera Djarquien - słynna królowa Marysieńka). Zajęty wielką polityką międzynarodową i planami zapewnienia następstwa tronu po sobie synom nie podjął prób naprawy wewnętrznej sytuacji Rzeczpospolitej. Pierwsza faza jego rządów zwykle oceniana jest przez pryzmat zwycięstwa pod Wiedniem. Zwycięstwo to odbiło się głośnym echem w Europie i zapewniło wiekopomną sławę Janowi III Sobieskiemu. Jednocześnie nie sposób nie zauważyć pogarszającej się koniunktury politycznej dla Polski w Europie i problemów wewnętrznych państwa. Fiaskiem kończą się próby zapewnienia tronu synowi, Jakubowi Sobieskiemu, kraj pogrąża się na bałaganie i anarchii, rwą się kolejne sejmy. Na Litwie Sapiehowie rozpętują niemal wojnę domową. Śmierć Jana III w czerwcu 1696 roku pozostawia kraj wewnętrznie rozbity i wyniszczony.