+ Pokaż spis treści

Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga


(1384-1399)


      Najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego. Została w 1384 roku Królową Polski. Panom Królestwa Polskiego udało się zerwać zaręczyny Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem, osobistością zdecydowanie źle widzianą w Polsce. W początkach 1386 roku doszło do ślubu Jadwigi z wielkim księciem litewskim, Jagiełłą. Związek ten przypieczętował unię Polski z Litwą. Królowa brała aktywny udział w życiu politycznym kraju (w 1387 roku stała na czele wyprawy na Ruś Kaliską, doprowadziła w 1393 do ugody Jagiełły z Witoldem, pertraktowała z Zygmuntem Luksemburczykiem). Zajmowała się też działalnością charytatywną, dążyła do odnowienia Uniwersytetu w Krakowie. Stała się symbolem pobożności i dobroci.