+ Pokaż spis treści

IV. Pokaż pulpit

IV. POKAŻ PULPIT


Pokazuje pulpit komputera. W tym trybie z elementów Open-Sankore widoczne są tylko ikona Biblioteki (w tym ustawieniu możemy ją otworzyć) i z lewej ustawiona pionowo Ruchoma belka narzędziowa o funkcjach podobnych do I.2.

UWAGA! Adnotacje i komentarze wprowadzone w oknie pulpitu nie są zapisywane. Aby je zapisać, użyj Przechwytywanie ekranu na pasku narzędzi lub włącz narzędzie Podkast.

IV.1 RUCHOMY PASEK NARZĘDZIOWY


Po najechaniu kursorem na ikonę wyświetli się jej funkcja.
Trójkącik przy ikonie oznacza dodatkowe opcje. Przesuwając belkę do krawędzi zminimalizujemy ją do postaci:


IV.1.1. Pokaż Open-Sankore

Powrót do trybu pracy Tablica

IV.1.2. Dodaj adnotację do dokumentu (pisak)

Długie przyciśnięcie ikony pokaże dodatkowe opcje:IV.1.3. Usuń adnotację
(gumka)


Długie przyciśnięcie ikony pokaże dodatkowe opcje (wielkość gumki, wymaż wszystko):
IV.1.4. Wyróżnienie (marker)

Długie przyciśnięcie ikony pokaże dodatkowe opcje:
IV.1.5. Wybierz i zmodyfikuj obiekty

Kliknięcie oznacza powrót do zwykłego kursora.


IV.1.6. Wirtualny wskaźnik laserowy


Po kliknięciu kursor zamienia się w ikonę wskaźnika, która z kolei, po wciśnięciu lewego przycisku myszy, zmienia się w czerwone kółko, którym możemy operować po ekranie.


IV.1.7. Wyświetl wirtualną klawiaturę

Rozmiar przycisków klawiatury : 29 lub 41. Wyboru dokonujemy w preferencjach (V.7.1).
IV.1.8. Przechwyć część ekranuIV.1.9. Przechwyć ekran

IV.2. ZAPISYWANIE PLIKÓW W BIBLIOTECE


Po otworzeniu Biblioteki (I.6.) importujemy obrazy, dźwięk, wideo lub pliki Flash, po prostu przeciągając je i upuszczając w bibliotece.

IV.3. NAGRYWANIE EKRANU


Wszystkie działania w tym trybie możemy nagrywać za pomocą uruchomionego wcześniej narzędzia Podkast (V.13.).