+ Pokaż spis treści

Italia i jej mieszkańcy

Italia i jej mieszkańcy


  1. Starożytna Italia to Półwysep Apeniński bez żyznej Niziny Nadpadańskiej, którą Rzymianie nazywali Galią Przedalpejską. Italia miała korzystne położenie w środku basenu Morza Śródziemnego, jej naturalnym przedłużeniem była Sycylia tworząca jakby pomost w kierunku Afryki. Takie położenie predestynowało ją do roli najważniejszego ośrodka handlowego śródziemnomorskiego świata antycznego - jedyną przeszkodą była słabo rozwinięta linia brzegowa, na ogół brak naturalnych portów, często występująca bagnistość wybrzeży.

  2. Italia miała na ogół dobre warunki do rozwoju rolnictwa. Stosunkowo dużą część kraju zajmowały żyzne niziny z glebą częściowo pochodzenia wulkanicznego.